COPRA® kotevná skrutka so spojkou — Skrutkové spoje nosník-stĺp

Viacúčelový kotviaci systém pre všetky skrutkové spoje. Kotevné skrutky COPRA® sa používajú najmä so stĺpovými pätkami HPKM®, stĺpovými pätkami PEC® alebo prievlakovými pätkami BECO®. Tento sortiment výrobkov je vhodný pre všetky typy zaťažení.

Kotevná skrutka COPRA® je kotevná výstuž so spojkou s vnútorným závitom a závitovou tyčou určená pre skrutkové spoje v prefabrikovaných betónových konštrukciách. Kotevné skrutky COPRA® prenášajú cez spoj ťahové, tlakové a šmykové sily počas montážneho a konečného štádia. Kotevnú skrutku COPRA® možno prispôsobiť všetkým druhom betónových konštrukcií.

Zapustené kotevné skrutky COPRA® s odnímateľnými závitovými tyčami eliminujú počas výstavby riziko poškodenia vyčnievajúcich častí. Spojenie dvoch prefabrikovaných betónových konštrukcií je dokončené až po zaliatí spoja.

Typ výrobku

COPRA® P

Kotevná skrutka so spojkou s rovnými kotevnými prútmi je vhodná na použitie v konštrukciách s dostatočnou hĺbkou. Alternatívne môžu byť kotevné prúty ohnuté a použité aj v štíhlych betónových prvkoch.

Rozmery

NOTE: Stykovacia dĺžka kotevných tyčí je vypočítaná pre triedu betónu C25/30 a dobré podniemky súdržnosti. 

Podrobné technické informácie

Podrobné informácie o výrobkoch, ako sú únosnosť, požadovaná dodatočná výstuž, stupeň vystuženia, obmedzenia pre použitie atď. nájdete v technickom manuály.

Typ výrobku

COPRA® L

Kotevná skrutka so spojkou a s kotevnými prútmi s rozkovaným koncom, je vhodná pre použitie v stĺpoch a iných štíhlych konštrukciách.

Rozmery

NOTE: Celková dĺžka kotevných tyčí s rozkovanou hlavou by mala byť stanovená na základe rozmerov betónového prvku a overená podľa CEN/TS 1992-4-2.

Podrobné technické informácie

Podrobné informácie o výrobkoch, ako sú únosnosť, požadovaná dodatočná výstuž, stupeň vystuženia, obmedzenia pre použitie atď. nájdete v technickom manuály.

Typ výrobku

COPRA® D

Kotevná skrutka so spojkou obojstranná, vhodná pre obojstranné pripojenie dvoch nosníkov k stĺpu.

Rozmery

NOTE: Celková dĺžka obojstrannej COPRA® Kotevnej skrutky by mala byť stanovená na základe rozmerov betónového prvku.

Podrobné technické informácie

Podrobné informácie o výrobkoch, ako sú únosnosť, požadovaná dodatočná výstuž, stupeň vystuženia, obmedzenia pre použitie atď. nájdete v technickom manuály.

2D a 3D komponenty na tvorbu detailov

Vytvorili sme 2D a 3D komponenty na tvorbu detailov pre dizajnérov, vrátane niekoľkých 2D blokov, 3D vlastných komponentov a pripájacích modulov pre rôzne spôsoby modelovania. Vyberte si nástroje pre svoj navrhovací softvér.

Naše modelovacie nástroje

Doplnky Tekla

Pre používateľov Tekla máme k dispozícii výber doplnkov.

Knižnice Peikko v službách ProdLib

Doplnky ProdLib pre AutoCAD a Revit zahŕňajú knižnice produktov Peikko, ktoré môžete umiestniť do svojich návrhov.

Kontakty

Hrubý Matej Ing.

Hrubý Matej Ing.

Riaditeľ predaja

Mob. +421 911 260 300
[email protected]

Mihálek Gabriel Ing.

Mihálek Gabriel Ing.

Regionálny manažér predaja

Mob. 00421/911 260 499
[email protected]

Zeman Dominik Ing.

Zeman Dominik Ing.

Manažér predaja pre BA, TT, TN, NR, ZA, BB kraj

Mob. 00421/904 954 129
[email protected]

Dubecký Dominik Ing. Ph.D.

Dubecký Dominik Ing. Ph.D.

Manažér predaja pre KE, PO, ZA, BB kraj

Mob. 00421/904 990 436
[email protected]

Veróny Peter Ing., Ph.D.

Veróny Peter Ing., Ph.D.

Manažér predaja

Mob. 00421/911 260 608
[email protected]

Morvay Gabriel Ing.

Morvay Gabriel Ing.

Senior inžinier technickej podpory

Mob. 00421/903 611 767
[email protected]