BOLDA® Stĺpová pätka — Pevný a optimalizovaný stĺpový spoj

BOLDA® stĺpová pätka je novou generáciou stĺpových pätiek Peikko s vysokou únosnosťou. Jej odolnosť je overená certifikátom ETA s najlepším výkonom vo svojej triede. V portfóliu nahrádza staršiu verziu pätiek PEC.

Stĺpová pätka BOLDA® je vysoko optimalizovaná, takže je kompaktnejšia ako jej konkurenti. Manipulácia a inštalácia s novou generáciou pätiek je veľmi jednoduchá. Vďaka kompaktnému prevedeniu stĺpovej pätky BOLDA® je možné dosiahnuť až o 24 % menšie prierezy stĺpov v porovnaní so stĺpovou pätkou PEC®. Menšie prierezy znižujú využitie materiálu a zlepšujú využitie priestoru v budovách. Certifikát ETA je založený na rozsiahlych skúškach odolnosti proti ohybu a šmyku a požiarnej odolnosti. Stĺpová pätka BOLDA® je jediným skrutkovým spojom posudzovaným podľa ETA pre vysoké zaťaženie na svete.

Návrh v softvéri Peikko Designer je na základe eurokódov. Je možné v ňom posúdiť skrutkové spoje BOLDA® v montážnom, konečnom štádiu a tak isto je možné posúdenie spoja pre zadané zaťaženie pri požadovanej požiarnej odolnosti. Súčasťou programu je aj návrh prídavnej výstuže.

BOLDA®

Rozmery

Farebný kód je vyznačený na základnej ploche základnej dosky BOLDA®. Dĺžky kotviacich tyčí sú definované podľa betónu triedy C35/45.

Podrobné technické informácie

Podrobné informácie o výrobkoch, ako sú únosnosť, požadovaná dodatočná výstuž, stupeň vystuženia, obmedzenia pre použitie atď. nájdete v technickom manuály.

Kontakty

Hrubý Matej Ing.

Hrubý Matej Ing.

Vedúci oddelenia predaja

Mob. 00421/911 260 300
matej.hruby@peikko.com

Mihálek Gabriel Ing.

Mihálek Gabriel Ing.

Regionálny manažér predaja

Tel. 00421/31 3212 161
Mob. 00421/911 260 499
gabriel.mihalek@peikko.com

Danihlík Vladimír Ing.

Danihlík Vladimír Ing.

Manažér predaja Slovensko

kraje: BB, ZA, TN, PO, KE

Mob. 00421/911 969 623
vladimir.danihlik@peikko.com

Veróny Peter Ing., Ph.D.

Veróny Peter Ing., Ph.D.

Manažér predaja Slovensko

kraje: BA, TT, NR

Mob. 00421/911 260 608
peter.verony@peikko.com

Pargáč Slavomír Ing.

Pargáč Slavomír Ing.

Technická podpora

Mob. 00421/904 461 565
slavomir.pargac@peikko.com