R&D

Peikko sa výrazne zameriava na výskum a vývoj. Spoločnosť Peikko priniesla na trh mnoho nových a inovatívnych riešení, ktoré v priebehu času formovali všeobecný spôsob výstavby. Dobrým príkladom takéhoto riešenia je spojenie stĺpa vytvorené pomocou stĺpových pätiek a kotevných skrutiek. Peikko sa aktívne podieľa na normalizačnej práci a veľkých medzinárodných výskumných projektoch. Spolupráca sa uskutočňuje s vedúcimi výskumnými organizáciami po celom svete.

Výskum

Za účelom získania špecifických znalostí o správaní spojov konštrukcií,  spoločnosť Peikko realizuje pokročilejší výskum, než sa vyžaduje podľa noriem alebo schválení výrobkov. Cieľom je vytvoriť komplexný obraz ako sa správajú spoje a riešenia spoločnosti Peikko v rôznych zaťažovacích stavoch a situáciách.

Odolnosť konštrukcií sa analyzuje rôznymi typmi zaťaženia, ako sú statické, tepelné, dynamické, seizmické a únavové. Okrem štrukturálnej odolnosti sa analyzujú aj rôzne problémy správania, ako sú deformácie, ťažnosť, rozptyl energie, sušenie a tepelná expanzia.

Vývoj produktov

Výrobky Peikko zrýchľujú a uľahčujú stavebný proces a zvyšujú spoľahlivosť. Vývoj produktov vychádza primárne z potrieb zákazníka a trhu. Naším cieľom je ovplyvniť stavebný proces, od výberu technického riešenia cez konštrukčnú fázu až po fázu využitia budovy počas celého jej životného cyklu.

Aj keď spoločnosť Peikko pôsobí na celom svete, považujeme za veľmi dôležité zabezpečiť, aby výrobky spĺňali miestne predpisy a boli vhodné pre miestne pomery. Týmto spôsobom sú naše výrobky bezpečné počas celého životného cyklu.

 

Voľne stiahnuteľné nástroje pre návrh

Spoločnosť Peikko vyvíja rôzne nástroje pre projektantov a statikov v stavebníctve, ako sú technické manuály výrobkov, dimenzačný softvér pre návrh, ako aj knižnice a komponenty pre modelovanie konštrukcií a správu informácií o budovách.

Prečítajte si viac o našich nástrojoch pre projektantov a statikov.