Hybridné riešenia - oprimálne výsledky | Prehľad

Hybridná konštrukcia z pohľadu spoločnosti Peikko

Hybridná konštrukcia z pohľadu spoločnosti Peikko znamená efektívnu kombináciu rôznych materiálov, komponentov a konštrukčných systémov pre zvýšenie bezpečnosti a rýchlosti montáže, zväčšenie priestoru a udržitelnosti. Vhodnou kombináciou rôznych materiálov je možné aj tie najambicióznejšie návrhy premeniť na skutočnosť.

Hybridný ekosystém pre lepšiu budúcnosť

Ako popredná spoločnosť v odbore sa neustále snažíme hľadať riešenie budúcich potrieb. Veríme, že vhodnou kombináciou rôznych materiálov, komponentov a konštrukčných systémov je možné vytvoriť udržateľné budovy, prínosné pre spoločnosť a životné prostredie. Vzhľadom na to, že význam a obľuba hybridných konštrukcií neustále rastie, usilujeme sa o vytvorenie uceleného ekosystému výrobkov, ktoré sa budú navzájom dopĺňať a vytvárať optimálne hybridné riešenie.

Čítajte viac

DELTABEAM® umožňuje flexibilitu

Nosník DELTABEAM® pre tenké stropné konštrukcie je ideálnym riešením, ktoré zaručuje optimálny výsledok. Vďaka tomu, že je nosník DELTABEAM® kompatibilný so všetkými typmi stropných dosiek a stĺpov, je možné kombinovať obnoviteľné a ekologické drevo s dvoma najpevnejšími materiálmi, oceľou a betónom. S DELTABEAM® je možné navrhovať a stavať otvorené priestory s veľkými rozponmi a rovnými podhľadmi, a to aj s architektonicky náročnými tvarmi. Nosník DELTABEAM® pre tenké stropné konštrukcie má integrovanú protipožiarnu ochranu a umožňuje jednoduchú inštaláciu rozvodov HVAC.

Nový štandard pre navrhovanie a výstavbu

Nosník DELTABEAM® pre tenké stropné konštrukcie je flexibilné riešenie, ktoré sa vždy prispôsobí vašim potrebám. Umožňuje navrhovať a stavať tenké a ľahké konštrukcie, čo znamená zmenšenie objemu a úsporu nákladov. Kombináciou hrejivosti a príjemného prostredia, ktoré navodzujú drevené stropné panely, s pevnosťou ocele a betónu nosníkov DELTABEAM® sa kreatívne návrhy s rôznymi tvarmi, povrchmi a veľkými otvorenými priestormi stávajú novým štandardom.

Viac informácií

Výhody hybridných systémov pre každého

Pokiaľ do svojho hybridného projektu zvolíte nosníky DELTABEAM®, získate mnoho výhod. Architekti a projektanti môžu využívať kompatibilné hybridné spoje pre jedinečné kompozície a presné návrhy. Premyslene navrhnuté spoje uľahčujú a zefektívňujú prácu projektantov. Návrhové nástroje a technická podpora spoločnosti Peikko pomáhajú zabezpečiť, aby bol konečný výsledok spoľahlivý a zodpovedal návrhu.

Pre dizajnérov

 

Súvislé spoje pre efektívnu konštrukciu

Pre stavebné firmy znamenajú bezškárové hybridné spoje maximálne efektívnu montáž. Štandardizované spoje Peikko do seba hladko zapadajú, čím je proces montáže bezpečnejší a rýchlejší. Výrobcom prefabrikátov ľahko dostupné a štandardizované spoje uľahčujú a urýchľujú výrobu, a zvyšujú jej hospodárnosť. Investori ocenia, že spoľahlivé a kvalitné spoje vedú k efektivite výstavby, vyššej návratnosti investícií a úsporám po celú dobu životnosti budovy. Koncoví používatelia si potom môžu užívať otvorené priestory a príjemné, kvalitné a bezpečné prostredie.

Viac informácií

Kontakty

Hrubý Matej Ing.

Hrubý Matej Ing.

Riaditeľ predaja

Mob. +421 911 260 300
[email protected]

Mihálek Gabriel Ing.

Mihálek Gabriel Ing.

Regionálny manažér predaja

Mob. 00421/911 260 499
[email protected]

Pargáč Slavomír Ing.

Pargáč Slavomír Ing.

Manažér oddelenia technickej podpory

Mob. +421 904 461 565
[email protected]