Peikko je priekopníkom

v oblastiach pre tenké stropné konštrukcie, kotvenie a spájanie prefabrikovaných konštrukcií, výstužné prvky pre monolitické konštrukcie, a v riešeniach pre veternú energetiku a priemyselné podlahy.

DELTABEAM® Game Changer

Maximalizujte návratnosť investícií a súčasne minimalizujte dopady na životné prostredie. Toto je spôsob, ako stavať dnes aj zajtra - s DELTABEAM® a naším novým nástrojom s názvom Game Changer

Pozrite si naše videá

Pozrite si naše videá na YouTube