DELTABEAM® spriahnutý nosník pre tenké stropné konštrukcie vhodný pre budovy s otvoreným priestorom – Prehľad

DELTABEAM® spriahnutý nosník pre tenké stropné konštrukcie je kompatibilný s prefabrikovanými a rovnako aj monolitickými železobetónovými stropmi. Umožňuje vytvárať otvorené priestory aj v projektoch s architektonicky náročnými tvarmi.

DELTABEAM® spriahnutý nosník pre tenké stropné konštrukcie od spoločnosti Peikko je flexibilné riešenie, vždy na mieru prispôsobené potrebám zákazníka. Poskytuje štíhle a ľahké konštrukčné riešenia, ktoré znižujú objem použitého betónu v konštrukcii a tým aj náklady.

DELTABEAM® má vynikajúcu protipožiarnu odolnosť bez potreby akejkoľvek dodatočnej protipožiarnej ochrany. Štíhly dizajn nosníkov redukuje výšku stropov a celkovú výšku budovy, pričom odstraňuje problémy s vedením HVAC systémov.

Nosníky DELTABEAM® môžu byť pripojené k betónovým, oceľovým alebo kompozitným stĺpom, použitím spojov dodaných firmou Peikko, ako sú skryté konzoly, kotevné skrutky a kotevné platne.

Výhody nosníkov DELTABEAM®

  • Veľké rozpätie
  • Flexibilný otvorený priestor
  • Väčšia svetlá výška miestnosti
  • Jednoduchá inštalácia HVAC a úspora miesta
  • Znížené náklady na kúrenie a chladenie
  • Integrovaná požiarna odolnosť

Viac metrov štvorcových na meter kubický

Voľbou tenkej stropnej konštrukcie pre váš nový projekt zabezpečíte flexibilitu pôdorysu a viac podlaží pre danú výšku budovy – možnosť realizovať pre Váš projekt podlažia naviac.

Keďže použitie tenkej stropnej konštrukcie znižuje vnútorný objem na jednotku plochy, náklady na vykurovanie a chladenie sú nižšie a budova je energeticky úspornejšia.

Takisto je možné extra priestor získaný použitím tenkej stropnej konštrukcie využiť na zvýšenie svetlej výšky podlažia pre zvýšenie pohodlia koncových užívateľov.

Pri výstavbe smerom nadol je takisto redukovaná hĺbka výkopu a tým pádom náklady na zemné práce.

Vytvárajte otvorené priestory

Vďaka účinnému spriahnutiu medzi oceľou a betónom je možné dosiahnuť aby DELTABEAM® ľahko preklenul rozpon medzi stĺpmi nad 10 metrov. DELTABEAM® sa často používa na podopretie dutinových panelov, rozpony kolmé na nosník môžu dokonca presiahnuť 14 metrov. Spriahnutým nosníkom DELTABEAM® vďaka jeho dlhým rozpätiam, je možné vytvárať bežne otvorené priestory s rastrom až 12 x 16 metrov.

Vďaka dlhým rozponom, v oboch smeroch, je možné redukovať množstvo potrebných stĺpov. Menej stĺpov umožňuje flexibilitu a ľahké zmeny pôdorysov tak, aby vyhovovali rôznym potrebám užívateľov počas celého životného cyklu budovy.

Rýchlosť a jednoduchosť montáže rámu

Keďže ide o prefabrikované konštrukcie, čas na výstavbu sa znižuje a vplyv počasia je minimalizovaný. Dlhé rozpätia, ktoré poskytuje DELTABEAM®, znižujú početnosť komponentov stropného systému, ktoré je potrebné zostaviť.

Vďaka návrhu v 3D prostredí, sú nosníky navrhnuté a vyrobené presne na mieru, preto každý nosník presne zapadá do konštrukcie a vopred navrhnutých štandardizovaných spojov. Tento detailný proces návrhu spolu s BIM (Building Information Modeling) pomáha identifikovať chyby už v štádiu návrhu a tým zabrániť nákladným zmenám na stavbe. Malá montážna skupina je schopná postaviť viacpodlažnú budovu rýchlejšie ako s ktorýmkoľvek iným konštrukčným systémom dostupným na trhu v súčasnosti.

Integrovaná požiarna odolnosť

Integrovaná požiarna odolnosť umožňuje úplne vylúčiť dodatočné opatrenia na zabepečenie potrebnej požiarnej odolnosti, tým dochádza k ďalším úsporám času a nákladov. Požiarna výstuž vo vnútri nosníka zabezpečuje požiarnu odolnosť počas celej životnosti budovy až po dobu 4 hodín, čo je overené viacerými požiarnymi testami konštrukcií, simulovaných v reálnych podmienkach.

Návrh DELTABEAM® vždy zahŕňa kompletnú projektovú službu firmy Peikko s protipožiarnymi výpočtami.

Hybridné konštrukcie s DELTABEAM®

Spriahnutý nosník DELTABEAM® ponúka unikátne riešenie, ktoré kombinuje obnoviteľné a ekologické drevo s dvoma najpevnejšími dostupnými materiálmi – oceľou a betónom. Použitím DELTABEAM® je možné vytvoriť štíhlu stropnú konštrukciu s drevenými doskami, čo nie je bežne používané pri tradičných drevených konštrukciách so širokými rozponmi.

Toto inovatívne riešenie je vysoko efektívne a môže znížiť celkovú hrúbku podlahy o 10 až 30 percent v porovnaní s konvenčnými možnosťami. DELTABEAM® je vynikajúcou voľbou pre tých, ktorí chcú vytvoriť udržateľné budovy, ktoré sú nákladovo efektívne a štrukturálne zdravé

Architektonická sloboda

Menej viditeľných nosníkov a raster s rozmermi až 12 x 16 metrov otvára neobmedzené možnosti pre návrh interiéru a odstraňuje obmedzenia funkčnosti priestoru.

V súčasnosti sú bežné projekty s náročnou architektúrou bez klasických tvarov ako sú pravé uhly a rovné línie. Hladáte možnosti pre návrh architektonicky výraznej budovy alebo atraktívnych projektov s konzolami a zakrivenými tvarmi?

Ľubovolné tvary debnení integrovaných do nosníkov Vám zebezpečia viac architektonickej slobody pri zachovaní všetkých výhod, ktoré poskytujú spriahnuté nosníky DELTABEAM® pre tenké stropné konštrukcie.

Udržateľnosť

Zlepšenie energetickej účinnosti budov má obrovský  vplyv na životné prostredie globálne, nakoľko budovy predstavujú približne 40% svetovej spotreby energie.

Jedným z najvýraznejších výhod DELTABEAM® nosníka je, že stavby sa vďaka nemu stávajú energeticky udržateľnejšími, vďaka schopnosti vytvárať tenšie stropy.

Budovy s tenkými stropnými konštrukciami majú spravidla menšiu plochu opláštenia pre rovnaký využiteľný vnútorný objem, čo znižuje spotrebu energie potrebnej na vykurovanie a chladenie.

Tenká stropná koštrukcia umožňuje úsporu množstva potrebných vertikálnych komponentov, ako sú opláštenie, stĺpy, steny, výťahové a schodiskové šachty, potrubia, kanály atď. Dizajn a inštalácia HVAC sa takisto výrazne zjednodušuje.

DELTABEAM® výrazne znižuje množstvo odpadu v dôsledku optimalizovaných prefabrikovaných komponentov. Nosníky a stĺpy používajú len presné množstvo materiálu potrebného na zabezpečenie nosnosti, zatiaľ čo dutinové panely minimalizujú potrebu debnenia na stavbe. Navyše, dutiny v dutinových doskách znižujú množstvo betónu potrebného pre tvorbu stropu.

Zníženie množstva betónu taktiež znižuje celkovú hmotnosť stropu a tým prispieva k zníženiu hmotnosti celej konštrukcie, čo môže následne viesť k zníženiu rozmerov základov.

Prvky na pripájanie nosníkov DELTABEAM®

Keďže sú nosníky DELTABEAM® navrhnuté na použitie so všetkými typmi stropných systémov a stĺpov, môžeme vám ponúknuť množstvo pripájacích prvkov a uložení podľa vašich požiadaviek.

Pripájanie nosníkov DELTABEAM® k betónovým stĺpom

1. Skrytá PCs® konzola je zabetónovaná do stĺpa. Nosník DELTABEAM® je zavesený na vrchnú časť konzoly, čo umožňuje použitie jednoduchého debnenie pri výrobe stĺpa a výbornú nastaviteľnosť na stavbe pri montáži nosníka, rovnako ako aj vysokú odolnosť voči zaťaženiam.

2. Kotevné skrutky sa používajú na pripojenie priebežných nosníkov umiestnených na betónové stĺpy.

3. Kotevné platne WELDA® sa umiestňujú na vrch stĺpa. Nosníky sa privárajú k ich povrchu.

Pripájanie nosníkov DELTABEAM® k oceľovým stĺpom

1. Konzolový spoj

2. Skrutkový spoj na vrchu stĺpa

3. Skrutkový spoj na bočnej strane stĺpa

4. Zváraný spoj

Príslušenstvo

Kompozitné stĺpy sú vyrobené z dutých oceľových profilov s uzavretým prierezom. Výstuž je umiestnená vo vnútri stĺpov. Stĺpy sa na stavbe vypĺňajú betónom.

Doplnkové oceľové konštrukcie, ako sú priehradové nosníky, zavetrenia a rôzne typy oceľových nosníkov a stĺpov podľa potreby pre technické priestory, atď.

Integrované debnenie umožňuje vytvorenie atypicky tvarovaných nosníkov.

Kotevné platne WELDA® sa používajú, ak je potrebné pripojiť oceľovú konštrukciu zváraním k prefabrikovaným elementom.

Výmeny PETRA® sa používajú pre vytvorenie otvorov v stropoch tvorených z prefabrikovaných dutinových panelov.

Na nosníky DELTABEAM® je možné pridať rôzne inštalačné prvky umožňujúce rýchlu montáž bezpečnostného zábradlia.

Kontakty

Hrubý Matej Ing.

Hrubý Matej Ing.

Riaditeľ predaja

Mob. +421 911 260 300
[email protected]

Mihálek Gabriel Ing.

Mihálek Gabriel Ing.

Regionálny manažér predaja

Mob. 00421/911 260 499
[email protected]

Veróny Peter Ing., Ph.D.

Veróny Peter Ing., Ph.D.

Manažér predaja

Mob. 00421/911 260 608
[email protected]

Pargáč Slavomír Ing.

Pargáč Slavomír Ing.

Manažér oddelenia technickej podpory

Mob. +421 904 461 565
[email protected]