Rýchlejší, bezpečnejší a udržateľnejší spôsob navrhovania a výstavby

Výrobcovia prefabrikátov, stavbári, projektanti, developeri, špecialisti na podlahy, výrobcovia strojov, projektanti elektrární, architekti a statici - všetci môžu využiť riešenia Peikko.

Kto sme

Peikko je rodinná spoločnosť založená v roku 1965 so sídlom v meste Lahti, Fínsko.

Čo robíme

Spoločnosť Peikko dodáva široký sortiment výrobkov ako sú skrutkové spoje betónových prefabrikátov, výstužné prvky a spriahnuté oceľové nosníky pre tenké stropy. Inovatívne riešenia firmy Peikko urýchľujú a zjednodušujú stavebný proces a taktiež zvyšujú bezpečnosť.

Ako môžeme pomôcť

Naším cieľom je poskytnúť Vám kvalitné, bezpečné a inovatívne riešenia. Spoločnosť Peikko sa sústredí na pravidelné zavádzanie nových riešení a služieb. To je dôvod, prečo naše investície do výskumu a vývoja patria medzi najvyššie v tejto oblasti.

Rodinná spoločnosť od roku
Rodinná spoločnosť od roku

1965

Certifikovaná výroba v
Certifikovaná výroba v

12 krajinách

Lokálne pobočky v
Lokálne pobočky v

33 krajinách

Celosvetovo viac ako
Celosvetovo viac ako

2,000 zamestnancov

Obrat
Obrat

262 miliónov EUR

peikko map

Etika a hodnoty: vytváranie dlhodobej hodnoty pre zákazníkov aj pre spoločnosť

Spoločnosť Peikko je odhodlaná podnikať eticky a udržateľným spôsobom. Náš kódex správania poskytuje zainteresovaným stranám informácie o našej firemnej kultúre, o prijateľných obchodných postupoch a dodržiavaní zákonov, noriem a predpisov.

Peikko hodnoty

 • Rešpekt a dôvera
 • Neustále zlepšovanie sa
 • Spokojnosť zákazníkov

Naša obchodná stratégia spočíva v dosiahnutí vysokej úrovne spokojnosti zákazníkov, neustálom zlepšovaní našich služeb a budujeme rešpekt a dôveru k našim zákazníkom.

Zameriavame sa na nasledujúce oblasti

Dodržiavanie zákonov a predpisov

 • Rešpektovanie ľudských a pracovných práv
 • Férové pracovné podmienky
 • Kvalita a životné prostredie
 • Spravodlivá hospodárska súťaž a dodržiavanie obchodných pravidiel
 • Rešpektovanie duševného vlastníctva a inovácií
 • Nulová tolerancia voči korupcii a úplatkárstvu
Prevyšujeme potreby zákazníkov
Prevyšujeme potreby zákazníkov
Vzájomný rešpekt a dôvera
Vzájomný rešpekt a dôvera
Snaha byť každý deň lepším
Snaha byť každý deň lepším
Ziskový rast
Ziskový rast

Náš kódex správania

Spoločnosť Peikko je odhodlaná podnikať eticky a udržateľným spôsobom. Náš kódex správania poskytuje zainteresovaným stranám informácie o našej firemnej kultúre, o prijateľných obchodných postupoch a dodržiavaní zákonov, noriem a predpisov.

Zameriavame sa na nasledujúce oblasti

Dodržiavanie zákonov a predpisov

 • Rešpektovanie ľudských a pracovných práv
 • Férové pracovné podmienky
 • Kvalita a životné prostredie
 • Spravodlivá hospodárska súťaž a dodržiavanie obchodných pravidiel
 • Rešpektovanie duševného vlastníctva a inovácií
 • Nulová tolerancia voči korupcii a úplatkárstvu