Spoje prievlakov a nosníkov

Naše riešenia pre prefabrikáty, monolitické a spriahnuté koštrukcie zvyšujú hospodárnosť výstavby.

Vybrané: Spoje prievlakov a nosníkov