PPL montážna šablóna — Zabezpečenie správnej polohy kotevných skrutiek

PPL montážne šablóny sú navrhnuté tak, aby umožňovali presné polohovanie skrutiek do betónových základov alebo do hláv stĺpov. Šablóny je možné použiť s kotevnými skrutkami HPM® a PPM® a kotevnými skrutkami so spojkou COPRA®.

PPL montážna šablóna je oceľová platňa určená na presné osadenie kotevných skrutiek do betónu. Skrutky sú pomocou šablóny presne umiestnené a upevnené do debnenia. Kotevné skrutky sú upevnené cez otvory šablóny maticami a podložkami. Montážna šablóna môže byť upevnená klincami na bočnice debnenia. Šablóna má značky pre zarovnanie a na presné umiestnenie skupiny kotevných skrutiek na modulové osi a skrutky je možné nastaviť a utiahnuť do správnej úrovne. PPL montážne šablóny sú vyrábané podľa dodaných špecifikácií.

Montážna šablóna PPL

Rozmery

Montážne šablóny PPL sa vyrábajú podľa určených špecifikácií. Pozri informačný prospekt k produktu.

Podrobné technické informácie

Podrobné informácie o výrobkoch, ako sú únosnosť, požadovaná dodatočná výstuž, stupeň vystuženia, obmedzenia pre použitie atď. nájdete v technickom manuály.

Použitie v kombinácii s týmito výrobkami

Kontakty

Hrubý Matej Ing.

Hrubý Matej Ing.

Riaditeľ predaja

Mob. +421 911 260 300
[email protected]

Mihálek Gabriel Ing.

Mihálek Gabriel Ing.

Regionálny manažér predaja

Mob. 00421/911 260 499
[email protected]

Zeman Dominik Ing.

Zeman Dominik Ing.

Manažér predaja pre BA, TT, TN, NR, ZA, BB kraj

Mob. 00421/904 954 129
[email protected]

Dubecký Dominik Ing. Ph.D.

Dubecký Dominik Ing. Ph.D.

Manažér predaja pre KE, PO, ZA, BB kraj

Mob. 00421/904 990 436
[email protected]

Veróny Peter Ing., Ph.D.

Veróny Peter Ing., Ph.D.

Manažér predaja

Mob. 00421/911 260 608
[email protected]

Morvay Gabriel Ing.

Morvay Gabriel Ing.

Senior inžinier technickej podpory

Mob. 00421/903 611 767
[email protected]