PPL montážna šablóna — Zabezpečenie správnej polohy kotevných skrutiek

PPL montážne šablóny sú navrhnuté tak, aby umožňovali presné polohovanie skrutiek do betónových základov alebo do hláv stĺpov. Šablóny je možné použiť s kotevnými skrutkami HPM® a PPM® a kotevnými skrutkami so spojkou COPRA®.

PPL montážna šablóna je oceľová platňa určená na presné osadenie kotevných skrutiek do betónu. Skrutky sú pomocou šablóny presne umiestnené a upevnené do debnenia. Kotevné skrutky sú upevnené cez otvory šablóny maticami a podložkami. Montážna šablóna môže byť upevnená klincami na bočnice debnenia. Šablóna má značky pre zarovnanie a na presné umiestnenie skupiny kotevných skrutiek na modulové osi a skrutky je možné nastaviť a utiahnuť do správnej úrovne. PPL montážne šablóny sú vyrábané podľa dodaných špecifikácií.

Montážna šablóna PPL

Rozmery

Montážne šablóny PPL sa vyrábajú podľa určených špecifikácií. Pozri informačný prospekt k produktu.

Podrobné technické informácie

Podrobné informácie o výrobkoch, ako sú únosnosť, požadovaná dodatočná výstuž, stupeň vystuženia, obmedzenia pre použitie atď. nájdete v technickom manuály.

Použitie v kombinácii s týmito výrobkami

Download design tools

Peikko Designer®

Obsahuje širokú škálu Európskych návrhových noriem a niekoľko rozličných jazykov, Peikko Designer® obsahuje moduly pre:

  • Stĺpové spoje
  • Výstuž proti pretlačeniu
  • Kotevné platne

Moderné a intuitívne používateľské rozhranie je založené na interaktívnej 3D grafike.

Kontakty

Hrubý Matej Ing.

Hrubý Matej Ing.

Vedúci oddelenia predaja

Mob. 00421/911 260 300
matej.hruby@peikko.com

Mihálek Gabriel Ing.

Mihálek Gabriel Ing.

Regionálny manažér predaja

Tel. 00421/31 3212 161
Mob. 00421/911 260 499
gabriel.mihalek@peikko.com

Danihlík Vladimír Ing.

Danihlík Vladimír Ing.

Manažér predaja Slovensko

kraje: BB, ZA, TN, PO, KE

Mob. 00421/911 969 623
vladimir.danihlik@peikko.com

Veróny Peter Ing., Ph.D.

Veróny Peter Ing., Ph.D.

Manažér predaja Slovensko

kraje: BA, TT, NR

Mob. 00421/911 260 608
peter.verony@peikko.com

Pargáč Slavomír Ing.

Pargáč Slavomír Ing.

Technická podpora

Mob. 00421/904 461 565
slavomir.pargac@peikko.com