Skrutkové stĺpové spoje pre uľahčenie návrhu spojov, urýchlenie výstavby a zvýšenie bezpečnosti – Prehľad

Predstavujeme cenovo výhodný a spoĺahlivý spôsob výstavby stĺpov. Mechanické skrutkové spoje sú jednoduché na návrh a nepotrebujú dočasné podpery. Skrutkové spoje zvyšujú efektivitu procesu výstavby, zvyšujú rýchlost osádzania stĺpov a bezpečnosť.

Výhody

  • Jednoduchý proces dimezovania
  • Testované, spoľahlivé a bezpečné
  • Urýchlujú proces vztyčovania a spájania stĺpov
  • Konečný skrutkový spoj má rovnakú tuhosť ako monolitický spoj
  • Výhodný pomer kvalita/náklady
  • Bezpečné použitie takisto v seizmických oblastiach

Zjednodušenie a zvýšenie rýchlosti výstavby

Pomocou skrutkových stĺpových spojov môžete jednoducho spojiť stĺp so základom a nosníkom, alebo vytvoriť spoj medzi dvoma stĺpmi.

Použitie montážnych šablón zabezpečí správny rozostup skrutiek, čo zaručuje bezproblémovú montáž.

Spoj je vytvorený stĺpovým pätkami a kotevnými skrutkami.

Stĺpové pätky sú zaliate do prefabrikovaných betónových stĺpov, zatiaľ čo kotevné skrutky sú zaliate do základu alebo ďalšieho stĺpa za účelom vytvorenia stĺpového spoja.

Hlavnou výhodou skrutkového, mechanického spoja je urýchlenie procesu výstavby. Môže byť realizovaný malou montážnou skupinou a nie je potrebné dočasne podopierať stĺpy. Akonáhle sú matice v spoji utiahnuté, je spoj schopný prenášať moment a žeriav sa môže presunúť k vztyčovaniu ďalšieho stĺpa. Po zaliatí je skrutkový spoj rovnako tuhý ako monolitický spoj.

Skrutkové spoje takisto zvyšujú presnosť polohy stĺpa, znižujú čas potrebný na použitie žeriavu a tým šetria náklady, zvyšujú bezpečnosť a zlepšujú prístupnosť na stavbe.

Jednoduchý návrh spoja

Naším hlavným cieľom je znížiť pracovné zaťaženie statikov použitím  štandardizovaných a vopred vyrobených produktov.

Naše dimenzačné nástroje urýchľujú a zjednodušujú proces návrhu spojov.

  • Peikko Designer® voľne dostupný softvér na dimenzovanie spojov
  • Knižnice komponentov pre Tekla, Revit, a AutoCAD

Prečítajte si viac a stiahnite si dimenzačné nástroje

Porovnanie skrutkových stĺpových spojov

Existuje niekoľko overených spôsobov pre realizáciu stĺpových spojov. Avšak môžeme nájsť veľké rozdiely pri ich návrhu a vyhotovení.

Návrh mnoho bežne používaných konkurenčných systémov stĺpových spojov je náročný a zdĺhavý v porovnaní s štandardizovanýmí skrutkovými stĺpovými spojmi od firmy Peikko. 

Pri použití skrutkových stĺpových spojov firmy Peikko nepotrebujete navrhovať dočasné podpery, keďže spoj je ihneď schopný prenášať moment.

Realizácia väčšiny bežných systémov je časovo náročná – sú prácne a vyžadujú dočasné podopieranie, kým zálievka zatvrdne. To vedie k predlžovniu času realizácie, neefektívnemu využitiu pracovnej sily a taktiež znižuje bezpečnosť na stavenisku.

Skrtutkové stĺpové spoje Peikko výrazne zvyšujú bezpečnosť a efektívnosť. Takisto umožňujú osádzanie stĺpov počas nepriazdnivých poveternostných podmienkach a pri nízkych teplotách.

Lokálne dostupná technická podpora

Hľadáte lokálnu technickú podporu? Peikko ponúka profesionálne poradenstvo pri návrhu aj v procese výstavby, čím sa zjednodušuje prechod od bežných systémov k systémom skrutkových stĺpových spojov.

Brožúra Skrutkové spoje stĺpov

Brožúru - Skrutkové Spoje

Kontakty

Hrubý Matej Ing.

Hrubý Matej Ing.

Riaditeľ predaja

Mob. 00421/911 260 300
[email protected]

Mihálek Gabriel Ing.

Mihálek Gabriel Ing.

Regionálny manažér predaja

Mob. 00421/911 260 499
[email protected]

Veróny Peter Ing., Ph.D.

Veróny Peter Ing., Ph.D.

Manažér predaja

Mob. 00421/911 260 608
[email protected]

Pargáč Slavomír Ing.

Pargáč Slavomír Ing.

Manažér oddelenia technickej podpory

Mob. 00421/904 461 565
[email protected]