Nosný systém skeletu DELTABEAM® FramePrehľad

Jediný dodávateľ skeletu ušetrí čas aj úsilie

Je bežné, že jednotlivé komponenty skeletu pochádzajú od rôznych dodávateľov. Projektanti a konštruktéri sú zodpovední za to, aby konečný návrh bol kompatibilný so všetkými z nich. To isté sa vzťahuje aj na dodržanie harmonogramu výstavby s včasnými dodávkami.

V prípade, že dodávky celého skeletu pochádzajú iba od jedného dodávateľa, riadenie Vášho projektu bude jednoduchšie a vy si zaistíte včasné dodávky jednotlivých prvkov skeletu.

Skelet DELTABEAM® Frame je vhodným riešením pre všetky druhy budov, pričom výhodne kombinuje unikátne spriahnuté nosníky DELTABEAM® so spriahnutými stĺpmi. Je potrebné pripomenúť, že skelet DELTABEAM® Frame spĺňa požiadavky certifikácie BREEAM a LEED.

Viac priestoru pre vašu investíciu

Návrhom skeletu DELTABEAM® Frame získate väčšiu plochu pôdorysu budovy a ekologická stopa zostane zachovaná..

Skelet DELTABEAM® Frame maximalizuje dostupný priestor dvoma rôznymi spôsobmi. Prvý je, že stropy sú tenké, čím získate väčšiu výšku podlažia alebo viac podlaží pri rovnakej celkovej výške budovy. Druhý spôsob je fakt, že stĺpy zaberajú iba veľmi málo miesta. Toto všetko sa v konečnom dôsledku prejaví vo väčšej ploche, ktorú môžete odpredať alebo prenajať.


Nosný systém skeletu DELTABEAM® Frame

Nosný systém je založený na jednoduchých spojoch. Tuhosť proti pootočeniu je zaistená systémom stužidiel ako sú šmykové steny či diagonálne stužidlá.

Skelet môže byť vytvorený viacpodlažnými priebežnými stĺpmi a jednopoľovými nosníkmi alebo jednopodlažnými stĺpmi a spojitými nosníkmi, poprípade ich kombináciou.

Systém vytvorený spojitými nosníkmi a jednopodlažnými stĺpmi je vhodnejší pre väčšie rozpätia nosníkov. Tento nosný systém je jednoduchší aj na vytvorenie konzolových dosiek.

Kombinácia priebežných stĺpov a jednopoľových nosníkov poskytuje bezkonkurenčnú rýchlosť výstavby. Tento nosný systém je obzvlášť vhodný pre viacpodlažné budovy tvorené obdĺžnikovými rastrami, kde nosníky preklenujú menšiu vzdialenosť a doska naopak väčšiu. Stĺpy môžu byť vyrobené ako prvky s výškou troch podlaží.

 

 

Skelet DELTABEAM® Frame v praxi

Sledujte naše video DELTABEAM® Frame a zistite, aký rýchly a ľahký môže byť projekt pri použití DELTABEAM® - od výberu optimálneho riešenia cez dizajn a výrobu až po inštaláciu na mieste.

Výhody DELTABEAM® Frame

  • Jediný dodávateľ celého skeletu
  • Riešenie vyrobené na mieru;
  • Plynulý proces návrhu;
  • Ľahké prvky, jednoduchá preprava, rýchla montáž
  • Štandardizované spoje
  • Spriahnuté prvky skeletu majú označenie CE v zmysle EN 1090‑1;
  • Úroveň zabudovanej požiarnej odolnosti až do R180.

 

Kontakty

Mihálek Gabriel Ing.

Mihálek Gabriel Ing.

Regionálny manažér predaja

Mob. 00421/911 260 499
[email protected]

Veróny Peter Ing., Ph.D.

Veróny Peter Ing., Ph.D.

Manažér predaja

Mob. 00421/911 260 608
[email protected]

Hrubý Matej Ing.

Hrubý Matej Ing.

Riaditeľ predaja

Mob. 00421/911 260 300
[email protected]