Výstuž proti pretlačeniu PSB® — Výstuž proti pretlačeniu stropných a základových dosiek

PSB® výstuž proti pretlačeniu je certifikovaný výstužný systém schválený ETA, ktorý poskytuje najvyššiu odolnosť na trhu. PSB® výstuže proti pretlačeniu a šmykové výstuže ponúkajú jednoduché a spoľahlivé riešenia proti pretlačeniu stropných dosiek, základov, stien a nosníkov, zvýšením ich odolnosti.

PSB® výstuž proti pretlačeniu sa uplatňuje na rôzne druhy konštrukčných systémov a inštalačných situácií. PSB® výstuže pozostávajú z oceľových tŕňov s obojstranne rozkovanými koncami, zvarených na pásovinu. Systém je k dispozícii ako 2- alebo 3-trňové lišty, ktoré možno použiť na vytvorenie požadovanej výstuže, alebo ako kompletné prvky podľa statického výpočtu s rôznym počtom tŕňov. Prvky sa vyrábajú individuálne podľa statického návrhu. Sú osadené a zabetónované do železobetónových prvkov a sú ideálnym výstužným systémom pre monolitické štíhle alebo ploché betónové konštrukcie. Prvky je možné použiť ako výstužné proti pretlačeniu (PSB®) alebo šmykové výstuže (PSB®-S).

Typ výrobku

PSB®

Dvojhlavé tŕne, nazvárané na pásovinu do zostavy. Sú vhodné pre hornú aj spodnú inštaláciu. K dispozícii sú ako 2-alebo 3-trňové prvky alebo ako atypické kompletné prvky podľa návrhu.

Rozmery

PSB® výstuže proti pretlačeniu sú dimenzované podľa viacerých schválení (ETA 13/0151, Nemecko Z-15-1-231, Poľsko AT-15-7688 / 2008 atď.). Preto k návrhu odporúčame náš návrhový softvér Peikko Designer®, voľne stiahnuteľný z webovej stránky Peikko Design Tools. Ak potrebujete informácie alebo máte otázky, kontaktujte prosím technickú podporu spoločnosti Peikko kedykoľvek.

Podrobné technické informácie

Podrobné informácie o výrobkoch, ako sú únosnosť, požadovaná dodatočná výstuž, stupeň vystuženia, obmedzenia pre použitie atď. nájdete v technickom manuály.

Typ výrobku

PSB®-S

PSB®-S šmyková výstuž sa používa čoraz častejšie v stropných a základových doskách. Podľa DIN 1045-1: 2008-08 musí byť pre každý prierez železobetónových stavebných prvkov preukázaná únosnosť šmykovej sily.

Rozmery

PSB® výstuže proti pretlačeniu sú dimenzované podľa viacerých schválení (ETA 13/0151, Nemecko Z-15-1-231, Poľsko AT-15-7688 / 2008 atď.). Preto k návrhu odporúčame náš návrhový softvér Peikko Designer®, voľne stiahnuteľný z webovej stránky Peikko Design Tools. Ak potrebujete informácie alebo máte otázky, kontaktujte prosím technickú podporu spoločnosti Peikko kedykoľvek.

Podrobné technické informácie

Podrobné informácie o výrobkoch, ako sú únosnosť, požadovaná dodatočná výstuž, stupeň vystuženia, obmedzenia pre použitie atď. nájdete v technickom manuály.

Typ výrobku

PSB®-F

PSB®-F je určený na použitie vo výrobniach prefabrikátov. Konštrukcia umožňuje jednoduchú a rýchlu inštaláciu výstuže proti pretlačeniu v danej fáze výrobného procesu bez toho, aby ju narušila.

Pozostáva z dvojhlavých tŕňov spojených predmontovanými plastovými spojkami na špeciálnu dierovanú pásovinu. Uplatňuje sa vo všetkých prefabrikovaných stropných paneloch. K dispozícii sú ako 2-alebo 3-trňové prvky.

Rozmery

PSB® výstuže proti pretlačeniu sú dimenzované podľa viacerých schválení (ETA 13/0151, Nemecko Z-15-1-231, Poľsko AT-15-7688 / 2008 atď.). Preto k návrhu odporúčame náš návrhový softvér Peikko Designer®, voľne stiahnuteľný z webovej stránky Peikko Design Tools. Ak potrebujete informácie alebo máte otázky, kontaktujte prosím technickú podporu spoločnosti Peikko kedykoľvek.

Podrobné technické informácie

Podrobné informácie o výrobkoch, ako sú únosnosť, požadovaná dodatočná výstuž, stupeň vystuženia, obmedzenia pre použitie atď. nájdete v technickom manuály.

Download design tools

Peikko Designer®

Obsahuje širokú škálu Európskych návrhových noriem a niekoľko rozličných jazykov, Peikko Designer® obsahuje moduly pre:

  • Stĺpové spoje
  • Výstuž proti pretlačeniu
  • Kotevné platne

Moderné a intuitívne používateľské rozhranie je založené na interaktívnej 3D grafike.

Kontakty

Mihálek Gabriel Ing.

Regionálny manažér predaja

Tel. 00421/31 3212 161
Mob. 00421/911 260 499
gabriel.mihalek@peikko.com

Danihlík Vladimír Ing.

Manažér predaja Slovensko

kraje: BB, ZA, TN, PO, KE

Mob. 00421/911 969 623
vladimir.danihlik@peikko.com

Veróny Peter Ing., Ph.D.

Manažér predaja Slovensko

kraje: BA, TT, NR

Mob. 00421/911 260 608
peter.verony@peikko.com