Informácie o produkte nosník DELTABEAM® — Bezprievlaková stropná konštrukcia s integrovanou protipožiarnou ochranou

DELTABEAM® je spriahnutý bezprievlakový systém vhodný do viacposchodových budov akéhokoľvek druhu. Umožňuje flexibilné úpravy po celú dobu životného cyklu budovy a jednoduchú inštaláciu HVAC.

Nosníky DELTABEAM® sú určené na použitie ako konštrukčný prvok v kombinácii so všetkými bežnými typmi betónových stropných dosiek: s dutinovými prefabrikovanými stropmi, filigránovými panelmi, kompozitnými oceľovými stropmi, lichobežníkovými oceľovými stropmi aj monolitickými betónovými doskami. Umožňuje použitie konštrukcií s malou výškou a stužuje vnútornú rámovú konštrukciu dosiek.

Nosníky DELTABEAM® môžu mať bez akejkoľvek ďalšej ochrany triedu požiarnej odolnosti až R180.

DELTABEAM®

Nosníky DELTABEAM® sú určené na použitie ako konštrukčný prvok v kombinácii so všetkými bežnými typmi betónových stropných dosiek: s dutinovými prefabrikovanými stropmi, filigránovými panelmi, kompozitnými oceľovými stropmi, lichobežníkovými oceľovými stropmi aj monolitickými betónovými doskami. Umožňuje použitie konštrukcií s malou výškou a stužuje vnútornú rámovú konštrukciu dosiek.

DELTABEAM® môže poskytnúť požiarnu odolnosť až 4 hodiny, bez potreby dodatočných opatrení na zabezpečenie potrebnej požiarnej odolnosti.

Rozmery

*štandardná veľkosť, pokiaľ nie je zákazníkom špecifikované inak (minimálne 20 mm).
**c/c rozmiestnenie otvorov v stenách je vždy po 300 mm.

Podrobné technické informácie

Podrobné informácie o výrobkoch, ako sú únosnosť, požadovaná dodatočná výstuž, stupeň vystuženia, obmedzenia pre použitie atď. nájdete v technickom manuály.

Peikko Toolbox pre Revit a AutoCAD

Peikko Toolbox obsahuje Revit rodiny a AutoCAD 2D bloky pre väčšinu Peikko produktov. Peikko Toolbox podporuje Autodesk Revit, AutoCAD a AutoCAD LT verzie 2016, 2017 a 2018. Obsahuje informácie o produktoch a automaticky upozorní používateľa o dostupných aktualizáciách.

Tekla Structures

Peikko ponúka moduly na vkladanie produktov a spojov Peikko priamo do vášho Tekla modelu. Pomocou šablón môžete jednoducho vytvoriť správu o Peikko produktoch. Doplnky obsahujú linky a videá pre informácie o produktoch, znázorňujúce použitie produktov. Samozrejmosťou je jednoduchá kontrola aktualizácie modulov.

DeltabeamTool

DeltabeamTool je aplikácia na kreslenie nosníkov DELTABEAM® do pôdorysov a rezov. Používateľ si môže zvoliť typ nosníka a daný pohľad na nosník a vybrať začiatočný a konečný bod. Táto aplikácia má tiež nástroje na úpravu zrezaných koncov nosníka a polohy otvorov v stenách nosníka. DeltabeamTool automaticky pridelí každému nosníku DELTABEAM® unikátne číslo. Užívateľ môže pridať zoznamy nosníkov do výkresu pôdorysu alebo ich exportovať do Excelu. Podľa pôdorysu je možné vytvoriť výkresy každého z nosníkov DELTABEAM®.

Kontakty

Hrubý Matej Ing.

Hrubý Matej Ing.

Vedúci oddelenia predaja

Mob. 00421/911 260 300
matej.hruby@peikko.com

Mihálek Gabriel Ing.

Mihálek Gabriel Ing.

Regionálny manažér predaja

Tel. 00421/31 3212 161
Mob. 00421/911 260 499
gabriel.mihalek@peikko.com

Danihlík Vladimír Ing.

Danihlík Vladimír Ing.

Manažér predaja Slovensko

kraje: BB, ZA, TN, PO, KE

Mob. 00421/911 969 623
vladimir.danihlik@peikko.com

Veróny Peter Ing., Ph.D.

Veróny Peter Ing., Ph.D.

Manažér predaja Slovensko

kraje: BA, TT, NR

Mob. 00421/911 260 608
peter.verony@peikko.com

Pargáč Slavomír Ing.

Pargáč Slavomír Ing.

Technická podpora

Mob. 00421/904 461 565
slavomir.pargac@peikko.com