DELTABEAM® spriahnutý nosník pre tenké stropné konštrukcie vhodný pre budovy s otvoreným priestorom – Referencie

Viac ako 11 000 realizovaných projektov s DELTABEAM® nosníkmi

Od roku 1989 sa DELTABEAM® nosníky úspešne použili vo viac ako 11 000 projektoch, vo viac ako 35 krajinách. DELTABEAM® nosníky v priebehu rokov prešli celým radom testov, s cieľom detailne pochopiť ich správanie v rôznych situáciách a prostredí.

Jedným z dôvodov úspechu DELTABEAM® nosníkov je ich jednoduchá montáž. Jednoduché spoje, spolu so spoľahlivou technickou podporou v rámci projektov, pomohli tisícom profesionálov realizovať svoje projekty ľahko a úspešne. Každý kvalifikovaný stavebník môže jednoducho a rýchlo namontovať nosníky DELTABEAM®, pretože všetky prvky sú prefabrikované a počet potrebných komponentov stropu je redukovaný vďaka dlhým rozpätiam nosníkov.