Váci Greens (V117), Hungary

  • Typ objektu:
  • Parkovacie domy
  • Kancelárske budovy
© Atenor, Váci Greens
Celá obrazovka Zatvor

Informácie o projekte

Rok dodania produktov:
2012

Kontakty

Márkus Ferenc

okleveles építőmérnök

ügyvezető igazgató

Tel. +36 1 269-5463
ferenc.markus@peikko.com