Peikko je celosvetový líder

v oblastiach pre tenké stropné konštrukcie, kotvenie a spájanie prefabrikovaných konštrukcií, výstužné prvky pre monolitické konštrukcie, a v riešeniach pre veternú energetiku a priemyseľné podlahy.

Pozrite si naše videá

Pozrite si naše videá na YouTube