Buďte rýchlejší

Rýchlejší, hospodárnejší a bezpečnejší spôsob výstavby prinášajúci výhody pre všetkých partnerov

Pracujte jednoduchšie

Špecializované nástroje na návrh a štandardizované prvky umožňujú zjednodušenie procesu výstavby

Zvýšte spoľahlivosť a bezpečnosť

Naše štandardizované konštrukčné prvky, nosníky pre tenké stropy a ostatné riešenia sú navrhnuté za účelom zefektívnenia realizácie Vašich prefabrikovaných a monolitických projektov

Zameranie

Dimenzačné nástroje