Umdasch, Amstetten, Austria

  • Typ objektu:
  • Priemyseľné stavby
Celá obrazovka Zatvor

For Umdasch Amstetten we solved a typical precasted frame with Column Shoes and Beam Shoes.

Informácie o projekte

Výrobca betónových prebafrikátov:
Josef Lehner, Amstetten
Rok dodania produktov:
2007
Rok ukončenenia výstavby:
2008

Kontakty