Reepham School - 6th Form Block, Norwich, UK

  • Typ objektu:
  • Budovy pre vzdelávanie a kultúru
Celá obrazovka Zatvor Street View

DELTABEAM® used within a precast frame to produce a slim floor with no downstand. Ceiling is exposed to fully utilize thermal pass properties of Hollow-core concrete floor and afford economic robust build. Extremely rapid construction programme employed significant off site manufacture.

Informácie o projekte

Developer:
Kier Construction
Stavebná spoločnosť:
PCE Ltd.
Statik:
PCE Ltd.
Rok dodania produktov:
2009
Rok ukončenenia výstavby:
2010

Poskytnuté riešenie

Kontakty