Parking De Houtwal, Harderwijk, Netherlands

  • Typ objektu:
  • Parkovacie domy
Celá obrazovka Zatvor Street View

Informácie o projekte

Veľkosť projektu:
11 000 m2
Rok dodania produktov:
2010
Rok ukončenenia výstavby:
2011

Viac informácií

Contacts

Wim Zwaan, Managing Director, Peikko Benelux Mobil +31(0)623807005
Back to reference search