Lady Hale Building, Salford University, Sallford, UK

  • Typ objektu:
  • Budovy pre vzdelávanie a kultúru
Celá obrazovka Zatvor

Informácie o projekte

Stavebná spoločnosť:
Thircon
Statik:
Buro Hppold (Manchester)
Rok dodania produktov:
2006
Rok ukončenenia výstavby:
2007

Poskytnuté riešenie

Viac informácií

Contacts

John Metcalfe, Managing Director Mobil +44 776 4660906
Back to reference search