Freight Forwarder Schenker, Röthis, Austria

  • Typ objektu:
  • Sklady
Celá obrazovka Zatvor

Informácie o projekte

Stavebná spoločnosť:
ARGE Strabag + Nägele
Statik:
Arch. DI Günter Heid, Brunn am Gebirge
Architekt:
Arch. DI Günter Heid, Brunn am Gebirge
Výrobca betónových prebafrikátov:
Nägelebau GmbH, Röthis
Rok dodania produktov:
2004
Rok ukončenenia výstavby:
2004

Kontakty