Federal Chancellery of Germany, Berlin, Germany

  • Typ objektu:
  • Iné verejné budovy
© Mary G90
Celá obrazovka Zatvor

Informácie o projekte

Rok ukončenenia výstavby:
1998

Kontakty

Tobias Althaus

Managing Director

Peikko Deutschland GmbH

tobias.althaus@peikko.com