Factory Iqwoning, Weert, Netherlands

  • Typ objektu:
  • Priemyseľné stavby
Celá obrazovka Zatvor

Informácie o projekte

Veľkosť projektu:
20 000 m2
Rok dodania produktov:
2010
Rok ukončenenia výstavby:
2011

Viac informácií

Contacts

Wim Zwaan, Managing Director, Peikko Benelux Mobil +31(0)623807005
Back to reference search