Eastern Cement Company Factory Extension, Al Khursaniyah, Saudi Arabia

  • Typ objektu:
  • Priemyseľné stavby
Celá obrazovka Zatvor

The extension of Eastern Cement Company's production facilities was made by using Peikko's bolt connections. The extension consists of 40 buildings. Besides of precast, there are 1 600 tons of steel construction and 20 000 m2 of cast-in-situ construction.

Informácie o projekte

Developer:
Eastern Cement Company
Výrobca betónových prebafrikátov:
Prainsa Precast
Rok dodania produktov:
2011
Rok ukončenenia výstavby:
2012

Kontakty

Radovan Endel

Radovan Endel

General Manager

[email protected]