Bangbae Gran Xi Open Balcony, Seoul, South Korea

  • Typ objektu:
  • Bytové domy
Celá obrazovka Zatvor Street View

4th Open Balcony project using Peikko Bolted Connections. 

Bangbae Gran Xi open balcony system consisting of Dry(full-bolt) joints rather than conventional wet, welded types.

Informácie o projekte

Stavebná spoločnosť:
GS Construction
Výrobca betónových prebafrikátov:
Hansung PC
Rok dodania produktov:
2019-2020
Rok ukončenenia výstavby:
2021

Kontakty