AOC Oost, Twello, Netherlands

  • Typ objektu:
  • Budovy pre vzdelávanie a kultúru
Celá obrazovka Zatvor

Peikko’s DELTABEAM® Composite Beams and Composite Columns were chosen for this project to create a slim-floor construction and thus enable the large open spaces needed in the school building located in Twello, Netherlands. Peikko delivered 1 400 meters of DELTABEAM® Composite Beam to construction site.

Informácie o projekte

Veľkosť projektu:
9 960 m2
Rok dodania produktov:
2012
Rok ukončenenia výstavby:
2012

Kontakty