TERADOWEL Prvky na prenos zaťaženia — Spojovacie prvky na prenos zvislého zaťaženia v škárach betónových podláh

TERADOWEL sú cenovo výhodné spojovacie prvky, šmykové platne na prenos zvislého zaťaženia pre dilatačné škáry v betónových podlahách, navrhnuté pre použitie s dreveným dočasným debnením. Sú vhodné pre všetky typy podlahových dosiek.

TERADOWEL sú šmykové platne určené pre tvorbu dilatačných škár, ktoré zaisťujú prenos zvislého zaťaženia medzi dvoma dilatačnými celkami, počas zaťaženia v okolí alebo priamo na škáre. Tento systém umožňuje voľný pohyb dilatačných celkov spôsobený zmrašťovaním a tepelnými zmenami v pozdĺžnom i kolmom smere vo vodorovnej rovine, čím sa eliminuje hlavná príčina zmrašťovacích trhlín a minimalizujú sa vertikálne posuny dosiek. Tým sa úplne eliminuje riziko spriahnutia dilatačných celkov, ako sa často pozoruje v prípadoch keď je prenos zaťaženia realizovaný šmykovými tŕňmi.

TERADOWEL sa odporúča použiť pre škáry do roztvorenia 20 mm. TERADOWEL sú k dispozícii bez povrchovej úpravy alebo so žiarovo zinkovaným povrchom, sú použiteľné v interiéri aj exteriéri.

TDC 6

Má kruhový tvar, odporúča sa pre dilatačné škáry s predpokladanou šírkou roztvorenia do 15 mm.

Rozmery

Podrobné technické informácie

Podrobné informácie o výrobkoch, ako sú únosnosť, požadovaná dodatočná výstuž, stupeň vystuženia, obmedzenia pre použitie atď. nájdete v technickom manuály.

2D a 3D komponenty na tvorbu detailov

Vytvorili sme 2D a 3D komponenty na tvorbu detailov pre dizajnérov, vrátane niekoľkých 2D blokov, 3D vlastných komponentov a pripájacích modulov pre rôzne spôsoby modelovania. Vyberte si nástroje pre svoj navrhovací softvér.

Naše modelovacie nástroje

Knižnice Peikko v službách ProdLib

Doplnky ProdLib pre AutoCAD a Revit zahŕňajú knižnice produktov Peikko, ktoré môžete umiestniť do svojich návrhov.

Kontakty

Hrubý Matej Ing.

Hrubý Matej Ing.

Riaditeľ predaja

Mob. +421 911 260 300
[email protected]

Mihálek Gabriel Ing.

Mihálek Gabriel Ing.

Regionálny manažér predaja

Mob. 00421/911 260 499
[email protected]

Zeman Dominik Ing.

Zeman Dominik Ing.

Manažér predaja pre BA, TT, TN, NR, ZA, BB kraj

Mob. 00421/904 954 129
[email protected]

Dubecký Dominik Ing. Ph.D.

Dubecký Dominik Ing. Ph.D.

Manažér predaja pre KE, PO, ZA, BB kraj

Mob. 00421/904 990 436
[email protected]

Veróny Peter Ing., Ph.D.

Veróny Peter Ing., Ph.D.

Manažér predaja

Mob. 00421/911 260 608
[email protected]

Morvay Gabriel Ing.

Morvay Gabriel Ing.

Senior inžinier technickej podpory

Mob. 00421/903 611 767
[email protected]