SUMO® stenové pätky — Skrutkové spoje stien

SUMO® stenové pätky sa používajú na vytvorenie efektívnych ťahových spojov medzi prefabrikovanými betónovými stenami a základmi alebo medzi viacerými prefabrikovanými betónovými stenami. Stenové pätky SUMO® sa používajú spolu s kotevnými skrutkami HPM® a PPM® so špeciálnymi AL podložkami.

SUMO® stenové pätky spájajú prefabrikované stenové prefabrikáty. Medzi inými aplikáciami sa používajú v stužujúcich konštrukciách budov, ako sú jadrá a výťahové šachty. Zaťaženia sa prenášajú zo stien do základov alebo iných nosných konštrukcií prostredníctvom stenových pätiek, kotevných skrutiek a vlastnej výstuže stien. SUMO® stenové pätky sú k dispozícii v niekoľkých štandardných typoch, ktoré vyhovujú väčšine prefabrikovaných stien.

Systém pozostáva zo stenových pätiek a kotevných skrutiek. Stenové pätky sa zabetónujú do betónových prefabrikátov, zatiaľ čo kotevné skrutky sa osadzujú do základov alebo iných stien. Na stavbe sú steny osadené na upravených podložkách v správnej polohe a upevnené na kotevné skrutky s maticami a špeciálnymi AL podložkami cez skrutkové spojenie. Spoje prefabrikovaných stien sú dokončené injektážou vynechávok a spojov pod stenou.

Stenové pätky SUMO®

Rozmery

Podrobné technické informácie

Podrobné informácie o výrobkoch, ako sú únosnosť, požadovaná dodatočná výstuž, stupeň vystuženia, obmedzenia pre použitie atď. nájdete v technickom manuály.

Použitie v kombinácii s týmito výrobkami

2D a 3D komponenty na tvorbu detailov

Vytvorili sme 2D a 3D komponenty na tvorbu detailov pre dizajnérov, vrátane niekoľkých 2D blokov, 3D vlastných komponentov a pripájacích modulov pre rôzne spôsoby modelovania. Vyberte si nástroje pre svoj navrhovací softvér.

Naše modelovacie nástroje

Doplnky Tekla

Pre používateľov Tekla máme k dispozícii výber doplnkov.

Knižnice Peikko v službách ProdLib

Doplnky ProdLib pre AutoCAD a Revit zahŕňajú knižnice produktov Peikko, ktoré môžete umiestniť do svojich návrhov.

Kontakty

Hrubý Matej Ing.

Hrubý Matej Ing.

Riaditeľ predaja

Mob. +421 911 260 300
[email protected]

Mihálek Gabriel Ing.

Mihálek Gabriel Ing.

Regionálny manažér predaja

Mob. 00421/911 260 499
[email protected]

Zeman Dominik Ing.

Zeman Dominik Ing.

Manažér predaja pre BA, TT, TN, NR, ZA, BB kraj

Mob. 00421/904 954 129
[email protected]

Dubecký Dominik Ing. Ph.D.

Dubecký Dominik Ing. Ph.D.

Manažér predaja pre KE, PO, ZA, BB kraj

Mob. 00421/904 990 436
[email protected]

Veróny Peter Ing., Ph.D.

Veróny Peter Ing., Ph.D.

Manažér predaja

Mob. 00421/911 260 608
[email protected]

Morvay Gabriel Ing.

Morvay Gabriel Ing.

Senior inžinier technickej podpory

Mob. 00421/903 611 767
[email protected]