JENKA systém závitových prepravných úchytov — Systém závitových prepravných úchytov pre všetky smery zaťaženia a zdvíhania

Všestranne použiteľný prepravný a zdvíhací systém pre betónové prefabrikáty s robustným Rd závitom. Systém prepravných úchytov JENKA so svojími dobre zladenými systémovými komponentami ponúka bezpečné riešenia pre každý stavebný prípad.

Montáž prepravného úchytu JENKA do betónového prefabrikátu je na povrchu alebo zapustená. Opätovne použiteľné závesné oká JENKA sú zaskrutkované do úchytov a umožňujú bezpečné pripojenie k zdvíhaciemu zariadeniu, žeriavu.

Závitové puzdrá prepravných úchytov JENKA sú vyrobené z pozinkovanej ocele alebo z nehrdzavejúcej ocele. Jeden úchyt JENKA môže mať únosnosť až 125 kN.

JENKA systém závitových prepravných úchytov bol vyvinutý a vyrobený v súlade so smernicou EÚ o strojných zariadeniach 2006/42/EG a VDI/BV-BS 6205. Zhoda je potvrdená označením CE.

Typ výrobku

JENKA dlhé úchyty

Dlhé typy úchytov JENKA sa používajú v prípadoch, keď je k dispozícii dostatočná hĺbka zakotvenia v prefabrikátoch. Možné ich použiť pre všetky smery zaťaženia (osové, diagonálne a priečne).

 • SRA závitové úchyty s rovným koncom sú vhodné najmä pre veľmi tenké prefabrikované prvky.
 • JENKA TF sa používa vtedy, kde je možný roznos zaťaženia do konštrukčného prvku cez základňu kotvy.
 • WAL závitové kotvy so zvlneným koncom dlhým spájajú pozitívne vlastnosti SRA a TF.
 • CSA závitové úchyty s priečnym otvorom sa kotvia do betónu pomocou dodatočnej výstuže. To možno ľahko prispôsobiť špeciálnym podmienkam inštalácie.
 • SRASW sú špeciálne prepravné úchyty na zdvíhanie sendvičových stenových prvkov. Ohnutý tvar umožňuje zakotvenie do ťažiska prefabrikovaného prvku.

Rozmery

Podrobné technické informácie

Podrobné informácie o výrobkoch, ako sú únosnosť, požadovaná dodatočná výstuž, stupeň vystuženia, obmedzenia pre použitie atď. nájdete v technickom manuály.

Typ výrobku

JENKA krátke úchyty

JENKA krátke prepravné úchyty sa používajú v betónových prvkoch s obmedzenou hĺbkou kotvenia, ako sú napr. betónové dosky a panely. Môžu prenášať osové a diagonálne zaťaženie až do 45°.

 • JENKA PLA, WAS a BSA sa líšia dĺžkou úchytu a prípustnou hodnotou odolnosti. Vyžadujú plošné vystuženie a v prípade potreby aj diagonálne vystuženie.
 • PSA závitové kotvy s kotevnou doskou boli vyvinuté pre veľmi tenké prvky. Majú najkratšiu dĺžku kotvenia. Okrem vystuženia povrchu je potrebné vystuženie aj zakotvenia. Táto musí byť inštalovaná s priamym kontaktom so základovou doskou zdvíhacej kotvy, aby sa dosiahli hodnoty únosnosti uvedené v technickej príručke.

Rozmery

Podrobné technické informácie

Podrobné informácie o výrobkoch, ako sú únosnosť, požadovaná dodatočná výstuž, stupeň vystuženia, obmedzenia pre použitie atď. nájdete v technickom manuály.

Typ výrobku

JENKA závitové závesné oká

JENKA závitové závesné oká slúžia na pripojenie prepravného úchytu JENKA umiestneného v betónovom prefabrikáte k háku žeriavu, závesu alebo závesnej reťazi. Rôzne typy JENKA závesných ôk sú vhodné na rôzne účely a spôsoby zdvíhania.

 • TLL závitové závesné oká lanové sú povolené pre smery zaťaženia medzi 0° a 45°.
 • TLP, JL a JLW závesné oká sú vhodné pre smery zaťaženia medzi 0° a 90°. Navyše, TLP závesné oko po pevnom zaskrutkovaní do úchytu dovoluje voľne otáčať s prefabrikovaným prvkom o 360° okolo vlastnej osi a možno ho jednoducho vyrovnať do smeru zaťaženia.

Závitové závesné oká lanové a s lanovými slučkami (TLL / JLW) sa vyznačujú nízkou cenou, závitové závesné oká kovové (JL / TLP) sú mimoriadne robustné a odolné.

Všetky závitové závesné oká JENKA majú označenie CE.

Rozmery

Podrobné technické informácie

Podrobné informácie o výrobkoch, ako sú únosnosť, požadovaná dodatočná výstuž, stupeň vystuženia, obmedzenia pre použitie atď. nájdete v technickom manuály.

Typ výrobku

JENKA príslušenstvo

Systém prepravných úchytov JENKA ponúka široké príslušenstvo na označovanie, inštaláciu a uzatváranie kotiev.

 • DSH identifikačné krúžky pomáhajú pri identifikácii počas používania a po inštalácii kotvy.
 • NP P a NNP montážne fixačné taniere uľahčujú upevnenie prepravných úchytov v debnení. Sú dostupné v plastovom prevedení alebo ako magnetické držiaky z ocele.
 • PNP nerezové záslepky sú opticky veľmi atraktívne a proti vandalizmu odolné kryty úchytov.
 • CPP plastové záslepky chránia závit pred nečistotami a vlhkosťou, napr. pri medziskladovaní betónového prvku.

Rozmery

Podrobné technické informácie

Podrobné informácie o výrobkoch, ako sú únosnosť, požadovaná dodatočná výstuž, stupeň vystuženia, obmedzenia pre použitie atď. nájdete v technickom manuály.

2D a 3D komponenty na tvorbu detailov

Vytvorili sme 2D a 3D komponenty na tvorbu detailov pre dizajnérov, vrátane niekoľkých 2D blokov, 3D vlastných komponentov a pripájacích modulov pre rôzne spôsoby modelovania. Vyberte si nástroje pre svoj navrhovací softvér.

Naše modelovacie nástroje

Knižnice Peikko v službách ProdLib

Doplnky ProdLib pre AutoCAD a Revit zahŕňajú knižnice produktov Peikko, ktoré môžete umiestniť do svojich návrhov.

Kontakty

Hrubý Matej Ing.

Hrubý Matej Ing.

Riaditeľ predaja

Mob. +421 911 260 300
[email protected]

Mihálek Gabriel Ing.

Mihálek Gabriel Ing.

Regionálny manažér predaja

Mob. 00421/911 260 499
[email protected]

Zeman Dominik Ing.

Zeman Dominik Ing.

Manažér predaja pre BA, TT, TN, NR, ZA, BB kraj

Mob. 00421/904 954 129
[email protected]

Dubecký Dominik Ing. Ph.D.

Dubecký Dominik Ing. Ph.D.

Manažér predaja pre KE, PO, ZA, BB kraj

Mob. 00421/904 990 436
[email protected]

Veróny Peter Ing., Ph.D.

Veróny Peter Ing., Ph.D.

Manažér predaja

Mob. 00421/911 260 608
[email protected]

Morvay Gabriel Ing.

Morvay Gabriel Ing.

Senior inžinier technickej podpory

Mob. 00421/903 611 767
[email protected]