EBEA® Balkónový termoizolačný nosník — Prerušenie tepelných mostov stavieb

EBEA® Balkónový termoizolačný nosník je spojovací prvok pre železobetónové konštrukcie, ktorý minimalizuje a prerušuje tepelné mosty na konzolových balkónoch a iných aplikáciách, ako sú steny a dosky.

Výhodou môže byť prevencia tepelných mostov a zachovanie konštrukčnej celistvosti konzolových balkónov, stien a dosiek. Balkónový termoizolačný nosník EBEA® minimalizuje tepelné straty a zabraňuje vizuálnym ako aj konštrukčným chybám betónových konštrukcií. Systém EBEA® je veľmi všestranný a na výber je množstvo typov
nosníkov. Zo širokého spektra modelov nájdete optimálne riešenie pre spoľahlivý prenos všetkých priečnych síl, vodorovných síl a ohybových momentov do nosnej konštrukcie.

Vďaka použitým špeciálnym materiálom je možné dosiahnuť zníženie hluku až o 21 dB. So systémom EBEA® je možná klasifikácia požiarnej ochrany až REI 120.

Jednoduchá inštalácia spolu s jeho vlastnosťami robí z EBEA® balkónového termoizolačného nosníka cenovo výhodné a praktické riešenie pre nosné konštrukcie s vysokými požiadavkami na minimalizáciu tepelných mostov.

Typ výrobku

EBEA®-100

Termoizolačné nosníky EBEA®-100 sa používajú na prenos záporných ohybových momentov (-MRd) a priečnych síl v dvoch smeroch (±VRd) medzi dvoma betónovými doskami. Systém šmykových platní poskytuje spoju lepšiu stabilitu v porovnaní s diagonálnou šmykovou výstužou. Produkt je k dispozícii v troch rôznych verziách výstuže.

Rozmery

RS – Výstuž zváraná trením pre triedu odolnosti proti korózii III (stredná)
VE1 – Vyhotovenie z nehrdzavejúcej ocele pre odolnosť proti korózii triedy III (stredná)
VE2 – Vyhotovenie z nehrdzavejúcej ocele pre odolnosť proti korózii triedyIV (silné)

(1) – Výška tepelnej izolácie sa vyrába s rozostupom po 20 mm.
(2) – Dĺžka termoizolačného nosníka sa vyrába s rozostupom po 50 mm. Maximálna dĺžka je 1200 mm.
(3) – Štandardná tepelná izolácia je k dispozícii v hrúbkach 80 mm a 120 mm, hrúbky 60 mm alebo 100 mm sú k
dispozícii na požiadanie.
(4) – Priemer ohybovej výstuže je k dispozícii aj s priemerom Ø8; Ø12 a Ø16 podľa osobitnej požiadavky.

Podrobné technické informácie

Podrobné informácie o výrobkoch, ako sú únosnosť, požadovaná dodatočná výstuž, stupeň vystuženia, obmedzenia pre použitie atď. nájdete v technickom manuály.

Typ výrobku

EBEA® E-100

Rohové termoizolačné nosníky EBEA® E-100 sa používajú v kombinácii s EBEA®-100 pre konzolové časti a musia odolať záporným ohybovým momentom (-MRd) a priečnym silám v oboch smeroch (±VRd) medzi dvoma betónovými doskami. Systém šmykových platní poskytuje spoju lepšiu stabilitu v porovnaní s diagonálnou šmykovou výstužou . Produkt je k dispozícii v troch rôznych verziách výstuže.

Rozmery

RS – Výstuž zváraná trením pre triedu odolnosti proti korózii III (stredná)
VE1 – Vyhotovenie z nehrdzavejúcej ocele pre odolnosť proti korózii triedy III (stredná)
VE2 – Vyhotovenie z nehrdzavejúcej ocele pre odolnosť proti korózii triedy IV (silné)

(1) – Výška tepelnej izolácie sa vyrába s rozostupom po 20 mm.
(2) – Dĺžka termoizolačného nosníka sa vyrába s rozostupom po 50 mm. Maximálna dĺžka je 1200 mm.
(3) – Štandardná tepelná izolácia je k dispozícii v hrúbkach 80 mm a 120 mm. Hrúbky 60 mm alebo 100 mm sú k
dispozícii na požiadanie.
(4) – Priemer ohybovej výstuže je k dispozícii aj s priemerom Ø8; Ø12 a Ø16 podľa osobitnej požiadavky

 

Podrobné technické informácie

Podrobné informácie o výrobkoch, ako sú únosnosť, požadovaná dodatočná výstuž, stupeň vystuženia, obmedzenia pre použitie atď. nájdete v technickom manuály.

Typ výrobku

EBEA®-200

Balkónové termoizolačné nosníky EBEA®-200 sa používajú pre spojité dosky a musia odolať záporným a kladným ohybovým momentom (±MRd) a priečnym silám v oboch smeroch (±VRd) medzi dvoma betónovými doskami. Systém šmykových platní poskytuje lepšiu stabilitu v porovnaní s diagonálnou šmykovou výstužou. Produkt je k dispozícii v troch rôznych verziách výstuže.

Rozmery

RS – Výstuž zváraná trením pre triedu odolnosti proti korózii III (stredná)
VE1 – Vyhotovenie z nehrdzavejúcej ocele pre odolnosť proti korózii triedy III (stredná)
VE2 – Vyhotovenie z nehrdzavejúcej ocele pre odolnosť proti korózii triedy IV (silné)

(1) – Výška tepelnej izolácie sa vyrába s rozostupom po 20 mm.
(2) – Dĺžka termoizolačného nosníka sa vyrába s rozostupom po 50 mm. Maximálna dĺžka je 1200 mm.
(3) – Štandardná tepelná izolácia je k dispozícii v hrúbkach 80 mm a 120 mm, hrúbky 60 mm alebo 100 mm sú k
dispozícii na požiadanie.
(4) – Priemer ohybovej výstuže je k dispozícii aj s priemerom Ø8; Ø12 a Ø16 podľa osobitnej požiadavky

Podrobné technické informácie

Podrobné informácie o výrobkoch, ako sú únosnosť, požadovaná dodatočná výstuž, stupeň vystuženia, obmedzenia pre použitie atď. nájdete v technickom manuály.

Typ výrobku

EBEA®-300

Balkónové termoizolačné nosníky EBEA®-300 sa používajú pre konzolové časti a musia odolať záporným ohybovým momentom (-MRd) a priečnym silám v oboch smeroch (±VRd) medzi dvoma betónovými doskami. Systém šmykových platní poskytuje spoju lepšiu stabilitu v porovnaní s diagonálnou šmykovou výstužou. Tento prvok so žiarovo zinkovanou výstužou predstavuje nákladovo výhodnú alternatívu k balkónovému termoizolačnému nosníku EBEA®-100.

Rozmery

Štandard – Žiarovo zinkované vrstvou zinku hrúbky 100 μm

(1) – Výška tepelnej izolácie sa vyrába s rozostupom po 20 mm.
(2) – Dĺžka termoizolačného nosníka sa vyrába s rozostupom po 50 mm. Maximálna dĺžka je 1200 mm.
(3) – Štandardná tepelná izolácia je k dispozícii v hrúbkach 80 mm a 120 mm, hrúbky 60 mm alebo 100 mm sú k
dispozícii na požiadanie.

Podrobné technické informácie

Podrobné informácie o výrobkoch, ako sú únosnosť, požadovaná dodatočná výstuž, stupeň vystuženia, obmedzenia pre použitie atď. nájdete v technickom manuály.

Typ výrobku

EBEA® E-300

Rohové termoizolačné nosníky EBEA® E-300 sa používajú vždy v kombinácii s EBEA®-300 pre konzolové časti a musia odolať záporným ohybovým momentom (-MRd) a priečnym silám v oboch smeroch (±VRd) medzi dvomi betónovými doskami. Systém šmykových platní poskytuje spoju lepšiu stabilitu v porovnaní s diagonálnou šmykovou výstužou. Tento prvok so žiarovo zinkovanou výstužou predstavuje nákladovo výhodnú alternatívu k balkónovému termoizolačnému nosníku EBEA® E-100.

Rozmery

Štandard – Žiarovo pozinkované

(1) – Výška tepelnej izolácie sa vyrába s rozostupom po 20 mm.
(2) – Dĺžka termoizolačného nosníka sa vyrába s rozostupom po 50 mm. Maximálna dĺžka je 1200 mm.
(3) – Štandardná tepelná izolácia je k dispozícii v hrúbkach 80 mm a 120 mm, hrúbky 60 mm alebo 100 mm sú k
dispozícii na požiadanie.

Podrobné technické informácie

Podrobné informácie o výrobkoch, ako sú únosnosť, požadovaná dodatočná výstuž, stupeň vystuženia, obmedzenia pre použitie atď. nájdete v technickom manuály.

Typ výrobku

EBEA®-400

Balkónové termoizolačné nosníky EBEA®-400 sa používajú pre spojité dosky a musia odolať záporným a kladným ohybovým momentom (±MRd) a priečnym silám v oboch smeroch (±VRd) medzi dvoma betónovými doskami. Systém šmykových platní poskytuje lepšiu stabilitu v porovnaní s diagonálnou šmykovou výstužou. Produkt je k dispozícii v troch rôznych verziách výstuže. Tento prvok so žiarovo pozinkovanou výstužou je nakladovo efektívna alternatíva balkónového termoizolačného nosníka EBEA®-200.

Rozmery

HDG – Žiarovo pozinkované povlakom hrúbky 100 μm

(1) – Výška tepelnej izolácie sa vyrába s rozostupom po 20 mm.
(2) – Dĺžka termoizolačného nosníka sa vyrába s rozostupom po 50 mm. Maximálna dĺžka je 1200 mm.
(3) – Štandardná tepelná izolácia je k dispozícii v hrúbkach 80 mm a 120 mm. hrúbky 60 mm alebo 100 mm sú k
dispozícii na požiadanie.
(4) – Priemer ohybovej výstuže je k dispozícii aj s priemerom Ø8; Ø12 a Ø16 podľa osobitnej požiadavky.

Podrobné technické informácie

Podrobné informácie o výrobkoch, ako sú únosnosť, požadovaná dodatočná výstuž, stupeň vystuženia, obmedzenia pre použitie atď. nájdete v technickom manuály.

Typ výrobku

EBEA®-500

Šmykové termoizolačné nosníky EBEA®-500 slúžia na prenos priečnych šmykových síl (±VRd) medzi dvoma betónovými doskami v oboch smeroch. Systém šmykových platní poskytuje spoju lepšiu stabilitu v porovnaní s diagonálnou šmykovou výstužou. Produkt je k dispozícii v troch rôznych verziách výstuže.

Rozmery

RS – Výstuž zváraná trením pre triedu odolnosti proti korózii III
VE1 – Vyhotovenie z nehrdzavejúcej ocele pre odolnosť proti korózii triedy III (stredná)
VE2 – Vyhotovenie z nehrdzavejúcej ocele pre odolnosť proti korózii triedy IV (silné)

(1) – Výška tepelnej izolácie sa vyrába s rozostupom po 20 mm.
(2) – Dĺžka termoizolačného nosníka sa vyrába s rozostupom po 50 mm. Maximálna dĺžka je 1200 mm.
(3) – Štandardná tepelná izolácia je k dispozícii v hrúbkach 80 mm a 120 mm. hrúbky 60 mm alebo 100 mm sú k
dispozícii na požiadanie.

Podrobné technické informácie

Podrobné informácie o výrobkoch, ako sú únosnosť, požadovaná dodatočná výstuž, stupeň vystuženia, obmedzenia pre použitie atď. nájdete v technickom manuály.

Typ výrobku

EBEA®-600

Šmykové termoizolačné nosníky EBEA®-600 slúžia na prenos priečnych šmykových síl v jednom smere (+VRd) medzi dvoma betónovými doskami. Šmyková výstuž (namiesto šmykových platní) zlepšujú akustickú nepriezvučnosť v porovnaní s riešením so šmykovými platňami. Výrobok je k dispozícii v dvoch rôznych verziách výstuže.

Rozmery

VE1 – Vyhotovenie z nehrdzavejúcej ocele pre odolnosť proti korózii triedy III (stredná)
VE2 – Vyhotovenie z nehrdzavejúcej ocele pre odolnosť proti korózii triedy IV (silné)

(1) – Výška tepelnej izolácie môže byť vyrobená až do 440 mm s prírastkom po 5 mm.
(2) – Dĺžka termoizolačného nosníka sa vyrába s rozostupom po 50 mm. Maximálna dĺžka je 1200 mm.
(3) – Štandardná tepelná izolácia je k dispozícii v hrúbkach 80 mm a 120 mm. Hrúbky 60 mm sú k dispozícii na
požiadanie.

Podrobné technické informácie

Podrobné informácie o výrobkoch, ako sú únosnosť, požadovaná dodatočná výstuž, stupeň vystuženia, obmedzenia pre použitie atď. nájdete v technickom manuály.

Typ výrobku

EBEA®-700

Termoizolačné nosníky EBEA®-700 sa používajú pre vykonzolované prvky (konzoly a parapety) a slúžia na prenos záporných a kladných ohybových momentov (±MRd), priečnych šmykových síl v oboch smeroch (±VRd) a osových síl (±NRd). Systém šmykových platní poskytuje spoju lepšiu stabilitu v porovnaní s diagonálnou šmykovou výstužou. Produkt je k dispozícii v dvoch rôznych verziách výstuže.

Rozmery

VE1 – Vyhotovenie z nehrdzavejúcej ocele pre odolnosť proti korózii triedy III (stredná)
VE2 – Vyhotovenie z nehrdzavejúcej ocele pre odolnosť proti korózii triedy IV (silné)

(1) – Výška tepelnej izolácie môže byť vyrobená až do 440 mm a s prírastkom 20 mm.
(2) – Dĺžka termoizolačného nosníka sa vyrába s rozostupom po 50 mm. Maximálna dĺžka je 1200 mm.
(3) – Štandardná tepelná izolácia je k dispozícii v hrúbkach 80 mm a 120 mm. Hrúbky 60 mm alebo 100 m sú k
dispozícii na požiadanie.
(4) – Dĺžka výstuže S určuje veľkosť prvku. Najdôležitejšie rozmery sú uvedené v Tabuľke 21. Okrem toho,
EBEA®-700 je možné vyrábať s rozmermi podľa potrieb použitia. Musia sa zohľadniť tieto limity:
S11min (ISO60/100) = 110 mm; S11min (ISO80/120) = 100 mm; S11max (ISO60/80/100/120) = 430 mm.

Podrobné technické informácie

Podrobné informácie o výrobkoch, ako sú únosnosť, požadovaná dodatočná výstuž, stupeň vystuženia, obmedzenia pre použitie atď. nájdete v technickom manuály.

Typ výrobku

EBEA®-800

Balkónový termoizolačný nosník EBEA®-800 slúži na odsadenie dosky, a prenos priečnych šmykových síl v oboch smeroch (±VRd). Systém šmykových platní poskytuje spoju lepšiu stabilitu v porovnaní s diagonálnou šmykovou výstužou. Produkt je k dispozícii v dvoch rôznych verziách výstuže.

Rozmery

VE1 – Nehrdzavejúca oceľ pre triedu odolnosti proti korózii III (stredná)
VE2 – Nehrdzavejúca oceľ pre triedu odolnosti proti korózii IV (silná)

(1) – Výška tepelnej izolácie môže byť vyrobená až do 470 mm s prídavnými pásmi tepelnej izolácie.
(2) – Dĺžka termoizolačného nosníka sa vyrába s rozostupom po 50 mm. Maximálna dĺžka je 1200 mm.
(3) – Štandardná tepelná izolácia je k dispozícii v hrúbke 80 mm. Hrúbka 60 mm sú k dispozícii na požiadanie.

Podrobné technické informácie

Podrobné informácie o výrobkoch, ako sú únosnosť, požadovaná dodatočná výstuž, stupeň vystuženia, obmedzenia pre použitie atď. nájdete v technickom manuály.

Typ výrobku

EBEA®-900

Balkónové termoizolačné nosníky EBEA®-900 slúžia na prenos kladných a záporných ohybových momentov (±MRd) a priečnych síl v oboch smeroch (±VRd) medzi dvoma betónovými doskami. Integrované PVC rúrky umožňujú dodatočnú inštaláciu ohybovej výstuže na stavbe. Systém šmykových platní poskytuje spoju lepšiu stabilitu v porovnaní s diagonálnou šmykovou výstužou. Produkt je k dispozícii v dvoch rôznych verziách výstuže.

Rozmery

VE1 – Nehrdzavejúca oceľ pre triedu odolnosti proti korózii III (stredná)
VE2 – Nehrdzavejúca oceľ pre triedu odolnosti proti korózii IV (silná)

(1) – Výška tepelnej izolácie sa vyrába s rozostupom po 20 mm.
(2) – Dĺžka termoizolačného nosníka sa vyrába s rozostupom po 150 mm. Minimálna dĺžka je 250 mm.
Maximálna dĺžka je 1200 mm.
(3) – Štandardná tepelná izolácia je k dispozícii v hrúbke 80 mm. Hrúbky 60 mm sú k dispozícii na požiadanie.
(4) – Ohybová výstuž nie je súčasťou dodávky EBEA® a mala by byť objednaná samostatne.

Podrobné technické informácie

Podrobné informácie o výrobkoch, ako sú únosnosť, požadovaná dodatočná výstuž, stupeň vystuženia, obmedzenia pre použitie atď. nájdete v technickom manuály.

Typ výrobku

EBEA® E-900

Rohové termoizolačné nosníky EBEA® E-900slúžia na prenos kladných a záporných ohybových momentov (±MRd) a priečnych síl v oboch smeroch (±VRd). Integrovaná rúrka z PVC umožňuje dodatočnú individuálnu inštaláciu ohybovej výstuže na stavbe. Systém šmykových platní poskytuje spoju lepšiu stabilitu v porovnaní s diagonálnou šmykovou výstužou. Produkt je k dispozícii v dvoch rôznych verziách výstuže. Model EBEA® E-900 sa používa v kombinácii s EBEA®-900.

Rozmery

Štandard – Výstuž zváraná trením pre triedu odolnosti proti korózii III (stredná)
VE1 – sVyhotovenie z nehrdzavejúcej ocele pre odolnosť proti korózii triedy III (stredná)
VE2 – Vyhotovenie z nehrdzavejúcej ocele pre odolnosť proti korózii triedy IV (silná)

(1) – Výška tepelnej izolácie sa vyrába s prírastkom 20 mm.
(2) – Dĺžka termoizolačného nosníka sa vyrába s rozostupom po 150 mm. Minimálna dĺžka je 250 mm. Maximálna
dĺžka je 1200 mm.
(3) – Štandardná tepelná izolácia je k dispozícii v hrúbkach 80 mm a 120 mm. hrúbky 60 mm alebo 100 mm sú k
dispozícii na požiadanie.
(4) – Ohybová výstuž nie je súčasťou dodávky EBEA® a mala by byť objednaná samostatne

Podrobné technické informácie

Podrobné informácie o výrobkoch, ako sú únosnosť, požadovaná dodatočná výstuž, stupeň vystuženia, obmedzenia pre použitie atď. nájdete v technickom manuály.

Typ výrobku

EBEA®-1000

Balkónové termoizolačné nosníky EBEA®-1000 sa používajú na odsadenie balkónových dosiek vzhľadom na strop a slúžia na prenos kladných a záporných ohybových momentov (±MRd) a priečnych šmykových síl v oboch smeroch (±VRd) medzi dvoma betónovými doskami. Systém šmykových platní poskytuje spoju lepšiu stabilitu v porovnaní s diagonálnou šmykovou výstužou. Produkt je k dispozícii v dvoch rôznych verziách výstuže.

Rozmery

VE1 – Nehrdzavejúca oceľ pre triedu odolnosti proti korózii III (stredná)
VE2 – Nehrdzavejúca oceľ pre triedu odolnosti proti korózii IV (silná)

(1) – Výška tepelnej izolácie môže byť vyrobená až do 470 mm.
(2) – Dĺžka termoizolačného nosníka sa vyrába s rozostupom po 50 mm. Maximálna dĺžka je 1200 mm.
(3) – Štandardná tepelná izolácia je k dispozícii v hrúbke 80 mm. Hrúbky 60mm sú k dispozícii na požiadanie.

Podrobné technické informácie

Podrobné informácie o výrobkoch, ako sú únosnosť, požadovaná dodatočná výstuž, stupeň vystuženia, obmedzenia pre použitie atď. nájdete v technickom manuály.

Typ výrobku

EBEA®-1100

Balkónové termoizolačné nosníky EBEA®-1100 sa používajú pre konzolové časti a slúžia na prenos záporných ohybových momentov (-MRd) a priečnych síl v smere (+VRd) medzi dvoma betónovými doskami. Diagonálna šmyková výstuž zlepšuje akustickú nepriezvučnosť v porovnaní s riešením so šmykovými platňami. Produkt je k dispozícii v troch rôznych verziách výstuže.

Rozmery

RS – Zvárané trením – návrh proti korózii pre triedu odolnosti III (stredné)
VE1 – nehrdzavejúca oceľ proti korózii pre triedu odolnosti III (stredné)
VE2 – nehrdzavejúca oceľ proti korózii pre triedu odolnosti IV (silné)

(1) – Výška tepelnej izolácie sa vyrába s prírastkom 20 mm.
(2) – Dĺžka termoizolačného nosníka sa vyrába s rozostupom po 50 mm. Maximálna dĺžka je 1200 mm.
(3) – Štandardná tepelná izolácia je k dispozícii v hrúbkach 80 mm a 120 mm, hrúbky 60 mm alebo 100 mm sú k
dispozícii na požiadanie.
(4) – Priemer ohybovej výstuže je k dispozícii aj s priemerom Ø8; Ø12 a Ø16 podľa osobitnej požiadavky.

Podrobné technické informácie

Podrobné informácie o výrobkoch, ako sú únosnosť, požadovaná dodatočná výstuž, stupeň vystuženia, obmedzenia pre použitie atď. nájdete v technickom manuály.

Typ výrobku

EBEA®-1200

Balkónové termoizolačné nosníky EBEA®-1200 sa používajú pre spojité dosky a slúžia na prenos kladných a záporných ohybových momentov (±MRd) a priečnych síl v oboch smeroch (±VRd). Diagonálna šmyková výstuž výrazne zlepšuje akustickú nepriezvučnosť v porovnaní s riešením so šmykovými platňami. Produkt je k dispozícii v troch rôznych verziách výstuže.

Rozmery

RS – Zvárané trením – návrh proti korózii pre triedu odolnosti III (stredné)
VE1 – Nehrdzavejúca oceľ proti korózii pre triedu odolnosti III (stredné)
VE2 – Nehrdzavejúca oceľ proti korózii pre triedu odolnosti IV (silné)

(1) – Výška tepelnej izolácie sa vyrába s prírastkom 20 mm.
(2) – Dĺžka termoizolačného nosníka sa vyrába s rozostupom po 50 mm. Maximálna dĺžka je 1200 mm.
(3) – Štandardná tepelná izolácia je k dispozícii v hrúbkach 80 mm a 120 mm. Hrúbky 60 mm alebo 100 mm sú k
dispozícii na vyžiadanie.
(4) – Priemer ohybovej výstuže je k dispozícii aj s priemerom Ø8; Ø12 a Ø16 podľa osobitnej požiadavky.

Podrobné technické informácie

Podrobné informácie o výrobkoch, ako sú únosnosť, požadovaná dodatočná výstuž, stupeň vystuženia, obmedzenia pre použitie atď. nájdete v technickom manuály.

Typ výrobku

EBEA®-1300

Balkónové termoizolačné nosníky EBEA®-1300 sa používajú pre konzolové časti a slúžia na prenos záporných ohybových momentov (-MRd) a priečnych síl v smere (+VRd) medzi dvoma betónovými doskami. Diagonálna šmyková výstuž zlepšuje akustickú nepriezvučnosť v porovnaní s riešením so šmykovými platňami. Produkt je k dispozícii v jednej verzii výstuže. Tento prvok so žiarovo zinkovanou výstužou predstavuje nákladovo výhodnú alternatívu k balkónovému termoizolačnému nosníku EBEA® E-1100.

Rozmery

HDG – Žiarovo zinkované vrstvou zinku hrúbky 100 μm

(1) – Výška tepelnej izolácie sa vyrába s prírastkom 20 mm.
(2) – Dĺžka termoizolačného nosníka sa vyrába s rozostupom po 50 mm. Maximálna dĺžka je 1200 mm.
(3) – Štandardná tepelná izolácia je k dispozícii v hrúbkach 80 mm a 120 mm. Hrúbky 60 mm alebo 100 mm sú k
dispozícii na požiadanie.
(4) – Priemer ohybovej výstuže je k dispozícii aj s priemerom Ø8; Ø12 a Ø16 podľa osobitnej požiadavky.

Podrobné technické informácie

Podrobné informácie o výrobkoch, ako sú únosnosť, požadovaná dodatočná výstuž, stupeň vystuženia, obmedzenia pre použitie atď. nájdete v technickom manuály.

Typ výrobku

EBEA®-1400

Balkónové termoizolačné nosníky EBEA®-1400 sa používajú pre spojité dosky a slúžia na prenos kladných a záporných ohybových momentov (±MRd) a priečnych síl v oboch smeroch (±VRd). Diagonálna šmyková výstuž výrazne zlepšuje akustickú nepriezvučnosť v porovnaní s riešením so šmykovými platňami. Produkt je k dispozícii v jednej verzii výstuže. Tento prvok so žiarovo zinkovanou výstužou predstavuje nákladovo výhodnú alternatívu k balkónovému termoizolačnému nosníku EBEA® E-1200.

Rozmery

HDG – Žiarovo zinkované vrstvou zinku hrúbky 100 μm

(1) – Výška tepelnej izolácie sa vyrába s prírastkom 20 mm.
(2) – Dĺžka termoizolačného nosníka sa vyrába s rozostupom po 50 mm. Maximálna dĺžka je 1200 mm.
(3) – Štandardná tepelná izolácia je k dispozícii v hrúbkach 80 mm a 120 mm. Hrúbky 60 mm alebo 100 mm sú k
dispozícii na vyžiadanie.
(4) – Priemer ohybovej výstuže je k dispozícii aj s priemerom Ø8; Ø12 a Ø16 podľa osobitnej požiadavky.

Podrobné technické informácie

Podrobné informácie o výrobkoch, ako sú únosnosť, požadovaná dodatočná výstuž, stupeň vystuženia, obmedzenia pre použitie atď. nájdete v technickom manuály.

Typ výrobku

EBEA®-Type G

Prvky EBEA®-Typ G musia vydržať pôsobenie horizontálnych síl rovnobežných so spojom v oboch smeroch (±HRd) a používajú sa pri zvýšených seizmických požiadavkách. Poloha je zvyčajne medzi štandardnými prvkami EBEA®. Produkt je k dispozícii v dvoch rôznych verziách výstuže.

Rozmery

VE1 – Nehrdzavejúca oceľ proti korózii pre triedu odolnosti III (stredná)
VE2 – Nehrdzavejúca oceľ proti korózii pre triedu odolnosti IV (silná)

(1) – Výška tepelnej izolácie sa vyrába s prírastkom 20 mm.
(2) – Štandardná tepelná izolácia je k dispozícii v hrúbke 80 mm. Hrúbky 60 mm sú k dispozícii na požiadanie.

Podrobné technické informácie

Podrobné informácie o výrobkoch, ako sú únosnosť, požadovaná dodatočná výstuž, stupeň vystuženia, obmedzenia pre použitie atď. nájdete v technickom manuály.

Kontakty

Hrubý Matej Ing.

Hrubý Matej Ing.

Vedúci oddelenia predaja

Mob. 00421/911 260 300
matej.hruby@peikko.com

Mihálek Gabriel Ing.

Mihálek Gabriel Ing.

Regionálny manažér predaja

Tel. 00421/31 3212 161
Mob. 00421/911 260 499
gabriel.mihalek@peikko.com

Danihlík Vladimír Ing.

Danihlík Vladimír Ing.

Manažér predaja Slovensko

kraje: BB, ZA, TN, PO, KE

Mob. 00421/911 969 623
vladimir.danihlik@peikko.com

Veróny Peter Ing., Ph.D.

Veróny Peter Ing., Ph.D.

Manažér predaja Slovensko

kraje: BA, TT, NR

Mob. 00421/911 260 608
peter.verony@peikko.com

Pargáč Slavomír Ing.

Pargáč Slavomír Ing.

Technická podpora

Mob. 00421/904 461 565
slavomir.pargac@peikko.com