Možnosti povrchovej ochrany kotevných skrutiek

Kotevné skrutky sa často používajú v rôznych prostrediach, či už sú to suché interiéry, alebo priemyselné priestory s nepriaznivými podmienkami, kde je potrebná zvýšená ochrana ocele pred koróziou. Peikko ponúka vhodné ochranné vrstvy podľa vašich potrieb.

Kotevné skrutky Peikko sú k dispozícii s rôznymi typmi povrchovej ochrany. Informácie o štandardných možnostiach povrchovej ochrany nájdete nižšie. Ak potrebujete iný typ protikoróznej ochrany, napríklad galvanické pozinkovanie alebo nehrdzavejúcu oceľ, kontaktujte miestnu obchodnú pobočku spoločnosti Peikko.

Štandardné možnosti povrchovej ochrany

ECO galvanické pozinkovanie

ECO galvanické pozinkovanie od spoločnosti Peikko je úsporná a ekologická povrchová ochrana kotevných skrutiek. Môžu byť pozinkované čiastočne alebo úplne. Používa sa technológia tepelného pozinkovania striekaním (podľa EN ISO 2063). Minimálna hrúbka povrchovej vrstvy je 100 µm, čo zodpovedá výsledku žiarového pozinkovania. Povrchová vrstva spĺňa podmienky energetickej triedy C3 podľa normy EN ISO 9223:2012.

ECO galvanické pozinkovanie je k dispozícii pre kotevné skrutky typu HPM® 24 - 39 a PPM® 30 - 52.

Ako si môžete objednať ECO pozinkované skrutky? Stačí, ak za názov bežnej skrutky pridáte označenie -ECO:
HPM®24P-ECO

Ďalšie informácie o ECO galvanickom pozinkovaní

Žiarové pozinkovanie

Žiarovo pozinkované kotevné skrutky (podľa EN ISO 1461) sa celé ponárajú do galvanizovaného materiálu. Technológia je vhodná pre kotevné skrutky HPM® a PPM®. Minimálna hrúbka povrchovej vrstvy je 55 µm, čím spĺňa podmienky energetickej triedy C3 podľa normy EN ISO 9223:2012.

Ako si môžete objednať žiarovo pozinkované skrutky? Stačí, ak za názov bežnej skrutky pridáte označenie -HDG:
PPM®30L-HDG

Povrchová úprava kotevných skrutiek

Kotevné skrutky sa často používajú v rôznych aplikáciách, od suchých vnútorných podmienok až po náročné priemyselné podmienky, kde je potrebná dodatočná ochrana proti korózii ocele. Kotviace skrutky sú k dispozícii aj s povrchovou úpravou. Štandardné možnosti povrchovej úpravy pre kotevné skrutky sú popísané nižšie. Ak je potrebný iný typ ochrany proti korózii, ako je napríklad zinkovanie alebo nehrdzavejúca oceľ, obráťte sa na miestnu pobočku spoločnosti Peikko pre ďalšie informácie.

ECO-zinkovanie

Peikko ECO-zinkovanie je efektívny a ekologicky šetrný spôsob povrchovej úpravy, ktorý umožňuje čiastočné alebo úplné pozinkovanie kotevných skrutiek. Metóda nanášania je v podstate termický nástrek zinkovej vrstvy podľa EN ISO 2063. Minimálna hrúbka vrstvy je 100 μm, čo zodpovedá hrúbke žiarového zinkovania. Povrchová vrstva spĺňa triedu ochrany životného prostredia C3 normy EN 9223-1002. ECO-zinkovanie je k dispozícii pre typy kotevných skrutiek HPM® 24 - 39 a PPM® 30 - 52.

Žiarové zinkovanie

Kotevné skrutky s povrchovou úpravou žiarovým zinkovaním (podľa EN ISO 1461) sú úplne ponorené do roztaveného zinkového kúpeľa. Metóda je vhodná pre kotevné skrutky HPM® a PPM®. Minimálna hrúbka povlaku je 55 μm, ktorá spĺňa environmentálnu triedu C3 normy EN 9223-1002.

Kontakty

Hrubý Matej Ing.

Hrubý Matej Ing.

Riaditeľ predaja

Mob. +421 911 260 300
[email protected]

Mihálek Gabriel Ing.

Mihálek Gabriel Ing.

Regionálny manažér predaja

Mob. 00421/911 260 499
[email protected]

Zeman Dominik Ing.

Zeman Dominik Ing.

Manažér predaja pre BA, TT, TN, NR, ZA, BB kraj

Mob. 00421/904 954 129
[email protected]

Dubecký Dominik Ing. Ph.D.

Dubecký Dominik Ing. Ph.D.

Manažér predaja pre KE, PO, ZA, BB kraj

Mob. 00421/904 990 436
[email protected]

Veróny Peter Ing., Ph.D.

Veróny Peter Ing., Ph.D.

Manažér predaja

Mob. 00421/911 260 608
[email protected]

Morvay Gabriel Ing.

Morvay Gabriel Ing.

Senior inžinier technickej podpory

Mob. 00421/903 611 767
[email protected]