DELTABEAM® spriahnutý nosník pre tenké stropné konštrukcie vhodný pre budovy s otvoreným priestorom – Technické informácie

Typ výrobku

DELTABEAM®

Nosníky DELTABEAM® sú určené na použitie ako konštrukčný prvok v kombinácii so všetkými bežnými typmi betónových stropných dosiek: s dutinovými prefabrikovanými stropmi, filigránovými panelmi, kompozitnými oceľovými stropmi, lichobežníkovými oceľovými stropmi aj monolitickými betónovými doskami. Umožňuje použitie konštrukcií s malou výškou a stužuje vnútornú rámovú konštrukciu dosiek.

DELTABEAM® môže poskytnúť požiarnu odolnosť až 4 hodiny, bez potreby dodatočných opatrení na zabezpečenie potrebnej požiarnej odolnosti.

Rozmery

*štandardná veľkosť, pokiaľ nie je zákazníkom špecifikované inak (minimálne 20 mm).
**c/c rozmiestnenie otvorov v stenách je vždy po 300 mm.

Podrobné technické informácie

Podrobné informácie o výrobkoch, ako sú únosnosť, požadovaná dodatočná výstuž, stupeň vystuženia, obmedzenia pre použitie atď. nájdete v technickom manuály.

Typ výrobku

Technical Manual: DELTABEAM® with Timber Constructions

DELTABEAM® Composite Beam umožňuje kombináciu obnoviteľného a ekologického materiálu, dreva, s dvoma najsilnejšími materiálmi, oceľou a betónom. DELTABEAM® je vynikajúce riešenie na vytvorenie štíhlej podlahovej konštrukcie s drevenými doskami, čo vo všeobecnosti nie je možné pri tradičných drevených konštrukciách na dlhé rozpätia. Drevené kompozitné riešenie DELTABEAM® zvyčajne znižuje celkovú hrúbku podlahy o 10 až 30 percent.

Rozmery

*štandardná veľkosť, pokiaľ nie je zákazníkom špecifikované inak (minimálne 20 mm).
**c/c rozmiestnenie otvorov v stenách je vždy po 300 mm.

Podrobné technické informácie

Podrobné informácie o výrobkoch, ako sú únosnosť, požadovaná dodatočná výstuž, stupeň vystuženia, obmedzenia pre použitie atď. nájdete v technickom manuály.

Kontakty

Hrubý Matej Ing.

Hrubý Matej Ing.

Riaditeľ predaja

Mob. +421 911 260 300
[email protected]

Mihálek Gabriel Ing.

Mihálek Gabriel Ing.

Regionálny manažér predaja

Mob. 00421/911 260 499
[email protected]

Veróny Peter Ing., Ph.D.

Veróny Peter Ing., Ph.D.

Manažér predaja

Mob. 00421/911 260 608
[email protected]

Pargáč Slavomír Ing.

Pargáč Slavomír Ing.

Manažér oddelenia technickej podpory

Mob. +421 904 461 565
[email protected]