DELTABEAM® spriahnutý nosník pre tenké stropné konštrukcie vhodný pre budovy s otvoreným priestorom – Na stavbe

Nosníky DELTABEAM® sa dodávajú na stavbu podľa schváleného časového plánu projektu. Detaily týkajúce sa skladovania, zdvíhania a manipulácie nosníkov.

Skladovanie

Nosníky sú označené identifikačným značením v súlade s výkresovou dokumentáciou. Nosníky môžu byť skladované na sebe, ale je dôležité overiť odolnosť nosníka a typ povrchovej úpravy. Keďže je spodná, viditeľná strana nosníkov ošetrená antikoróznym náterom, musia byť medzi nosníkmi použité drevené oddelovacie hranoly kvôli ochrane povrchovej úpravy. Drevené oddeľovacie hranoly musia byť bez olejov a iných hmôt, ktoré môžu poškodiť povrchovú vrstvu. Pri dlhodobom skladovaní musia byť nosníky zakryté.

Zdvíhanie a manipulácia

Nosník DELTABEAM® je možné zdvíhať a presúvať bežnými zariadeniami, ako sú žeriavy a vysokozdvižné nosníky. Hmotnosť každého nosníka DELTABEAM® je zobrazená na identifikačnom štítku na nosníku a vo výrobných výkresoch. V rámci EU majú všetky nosníky označenie CE.

Nosníky DELTABEAM® je dovolené zdvíhať pomocou otvorov pre zdvíhanie na vrchnej strane nosníka. Otvory sú umiestnené symetricky k ťažiskovej osi. Maximálny dovolený uhol zdvíhacích reťazí musí byť vopred konzultovaný.

V neštandardných prípadoch, kedy otvory na zdvíhanie nie je možné vyhotoviť, môžu byť nosníky DELTABEAM® zdvíhané pomocou reťazí pripevnenými k otvorom v bočnej stene nosníka. Niekedy je potrebná tretia reťaz pre zachovanie dostatočnej stability nosníka počas zdvíhania. Napríklad nosník DELTABEAM® so širokým integrovaným debnením sa zdvíha použitím otvorov pre zdvíhanie a tretia reťaz je upevnená k debneniu.

Montáž nosníkov DELTABEAM®

Nosníky DELTABEAM® sa montujú podľa montážneho plánu a motážneho postupu, ktoré odsahujú aj detaily spojov a uloženia. 

Montážnu dokumentáciu je potrebné nasledovat v každom prípade. Každý nosník DELTABEAM® má identifikačné značenie na vrchnej platni. Nosníky sú montované takým spôsobom, že identifikačné značenie na vrchnej platni nosníka DELTABEAM® možno čítať v smere označenom v montážnom pláne.    

Samotná hmotnosť nosníkov DELTABEAM® nie je dostatočná pre stabilizáciu pri montáži stropných prvkov, preto by mali byť nosníky DELTABEAM® pripojené ku konštrukcii, pred montážou podpier, aby sa zamedzilo posunutiu nosníkov.

Ak sú spoje a podperné konštrukcie navrhnuté na úplný prenos zaťaženia z nosníkov DELTABEAM® do konštrukcie, nie sú potrebné žiadne dočasné podpery, alebo podopieranie je len minimálne.

Montáž stropu

Spoje a dočasné podpery nosníkov DELTABEAM® musia byť bezpečne namontované, upevnené alebo privarené pred inštaláciou stropných prvkov. Pre minimalizáciu pozdĺžneho pootočenia nosníkov musia byť stropné prvky inštalované striedavo na obe strany nosníka. Po inštalácii stropných prvkov sa vytvoria potrebné debnenia, vykoná sa formovanie okrajov a inštaluje sa výstuž stropov.

Stropné prvky sa umiestnia priamo na spodnú vysunutú pásnicu nosníka. Nosníky DELTABEAM®  sú vyrobené so vzopätím tak, aby boli po montáži stropných prvkov nosníky vyrovnané. Cez stenové otvory nosníkov DELTABEAM® sa vždy umiestňuje priečna výstuž.

Betonáž nosníkov DELTABEAM®

Nosníky DELTABEAM® sa zalievajú betónom súčasne so stropnou doskou alebo sa zalievajú spolu s konštrukčnými spojmi prefabrikovaných dutinových panelov. Nosníky DELTABEAM® sa zalievajú naraz, kôli dosiahnutiu kompozitného pôsobenia nosníka.

Kontakty

Hrubý Matej Ing.

Hrubý Matej Ing.

Riaditeľ predaja

Mob. 00421/911 260 300
[email protected]

Mihálek Gabriel Ing.

Mihálek Gabriel Ing.

Regionálny manažér predaja

Mob. 00421/911 260 499
[email protected]

Veróny Peter Ing., Ph.D.

Veróny Peter Ing., Ph.D.

Manažér predaja

Mob. 00421/911 260 608
[email protected]

Pargáč Slavomír Ing.

Pargáč Slavomír Ing.

Manažér oddelenia technickej podpory

Mob. 00421/904 461 565
[email protected]