DELTABEAM® spriahnutý nosník pre tenké stropné konštrukcie vhodný pre budovy s otvoreným priestorom – Dimenzačný proces a nástroje

Firma Peikko poskytuje pre projekty so sprahnutými nosníkmi DELTABEAM® plný návrhový servis a podporu – statický výpočet, konštrukčné výkresy nosníkov, detaily pripojenia a uloženia nosníkov – detailne vypracované pre schálenie zodpovedného projektanta statiky.

Jednoduchý spôsob navrhovania

Návrh DELTABEAM® vždy obsahuje kompletnú projektovú službu spoločnosti Peikko - výpočty konštrukčného riešenia, konštrukčné výkresy nosníkov a návod na montáž a inštaláciu - ktoré sú zaslané na odsúhlasenie. Naša lokálna technická podpora v 30 krajinách je vždy k dispozícii, aby vám pomohla nájsť to najvhodnejšie riešenie pre váš projekt.

Proces navrhovania DELTABEAM®:

Žiadosť o technický návrh

1 2 3 4
Zákazník & Peikko

Predbežný technický návrh

Optimalizácia rozpätia a typu nosníka za pomoci Peikko softvéru pre predbežný výber DELTABEAM® nosníkov, alebo za priamej asistencie oddelenie technickej podpory Peikko.

Zákazník & Peikko

Žiadosť o cenovú ponuku

Zahŕňa základné vstupné informácie o projekte

Zákazník & Peikko

Cenová ponuka

Obsahuje predbežné rozmery nosníkov

Zákazník & Peikko

Objednávka

Fáza realizácie

1 2 3 4
Zákazník & Peikko

Upresnené vstupné informácie

Obsahuje detailné plány realizácie

Zákazník & Peikko

Konečný technický návrh DELTABEAM®

Obsahuje rozmery, všeobecné montážne a výrobné výkresy a inštrukcie

Zákazník & Peikko

Konečný technický návrh DELTABEAM® schválený zákazníkom

Zákazník & Peikko

Výroba a dodanie na miesto realizácie

Nástroje pre navrhovanie

Peikko ponúka dimenzačný softvér a nástroje pre urýchlenie a zjednodušenie navrhovania. Optimalizujte statický návrh použitím produktov Peikko, ktoré sú testované a schválené, za pomoci efektívnych dimenzačných nástrojov. Všetky nástroje sú voľne dostupné.

Peikko Toolbox pre Revit a AutoCAD

Peikko Toolbox obsahuje Revit rodiny a AutoCAD 2D bloky pre väčšinu Peikko produktov. Peikko Toolbox podporuje Autodesk Revit, AutoCAD a AutoCAD LT verzie 2016, 2017 a 2018. Obsahuje informácie o produktoch a automaticky upozorní používateľa o dostupných aktualizáciách.

Tekla Structures

Peikko ponúka moduly na vkladanie produktov a spojov Peikko priamo do vášho Tekla modelu. Pomocou šablón môžete jednoducho vytvoriť správu o Peikko produktoch. Doplnky obsahujú linky a videá pre informácie o produktoch, znázorňujúce použitie produktov. Samozrejmosťou je jednoduchá kontrola aktualizácie modulov.

DeltabeamTool

DeltabeamTool je aplikácia na kreslenie nosníkov DELTABEAM® do pôdorysov a rezov. Používateľ si môže zvoliť typ nosníka a daný pohľad na nosník a vybrať začiatočný a konečný bod. Táto aplikácia má tiež nástroje na úpravu zrezaných koncov nosníka a polohy otvorov v stenách nosníka. DeltabeamTool automaticky pridelí každému nosníku DELTABEAM® unikátne číslo. Užívateľ môže pridať zoznamy nosníkov do výkresu pôdorysu alebo ich exportovať do Excelu. Podľa pôdorysu je možné vytvoriť výkresy každého z nosníkov DELTABEAM®.

Kontakty

Hrubý Matej Ing.

Hrubý Matej Ing.

Riaditeľ predaja

Mob. 00421/911 260 300
[email protected]

Mihálek Gabriel Ing.

Mihálek Gabriel Ing.

Regionálny manažér predaja

Mob. 00421/911 260 499
[email protected]

Veróny Peter Ing., Ph.D.

Veróny Peter Ing., Ph.D.

Manažér predaja

Mob. 00421/911 260 608
[email protected]

Pargáč Slavomír Ing.

Pargáč Slavomír Ing.

Manažér oddelenia technickej podpory

Mob. 00421/904 461 565
[email protected]