Nosný systém skeletu DELTABEAM® FrameNa stavbe

Komponenty skeletu DELTABEAM® Frame sa dodávajú na stavenisko podľa dohodnutého harmonogramu projektu. Čo je potrebné vziať do úvahy z hľadiska uskladnenia, zdvíhania, premiestňovania a montáže jednotlivých komponentov?

Uskladnenie komponentov skeletu DELTABEAM® Frame

Jednotlivé komponenty sú označené identifikačnými kódmi v súlade s výkresovou dokumentáciou. Nosníky, stĺpy a ostatné oceľové prvky môžu byť uskladnené na skládkach, avšak je potrebné overiť únosnosť skladovacej plochy. Z dôvodu zachovania povrchovej ochrany oceľových prvkov je potrebné, aby boli uložené na podkladné prvky (drevené hranoly). Podkladné prvky by mali byť zbavené mastnoty alebo iných látok, ktoré by mohli znehodnotiť povrchovú ochranu. V prípade dlhodobého skladovania je potrebné oceľové prvky zakryť.

Zdvíhanie a premiestňovanie komponentov skeletu DELTABEAM® Frame

Prvky skeletu DELTABEAM® Frame sa môžu zdvíhať a premiestňovať pomocou bežných zdvíhacích zariadení, ako sú žeriavy alebo vysokozdvižné vozíky. Hmotnosť každého konštrukčného prvku je uvedená na štítku, poprípade vo výrobnej výkresovej dokumentácii. V rámci EÚ majú všetky konštrukčné prvky označenie CE.

Komponenty DELTABEAM® sa musia zdvíhať pomocou zdvíhacích úchytov, ktoré sú umiestnené na hornej platni. Otvory sú umiestnené symetricky k ťažiskovej osi, pričom pri zdvíhaní sa musí dodržať maximálny dovolený zdvíhací uhol reťazí.

Vo zvláštnych prípadoch, keď sa na prvku nenachádzajú zdvíhacie úchyty, je možné komponenty DELTABEAM® zdvíhať pomocou reťazí pripevnených k otvorom v stene prvku. Niekedy je pre zaistenie stability potrebné použiť aj tretiu reťaz. Napríklad prvky DELTABEAM® so zabudovaným širokým debnením by sa mali zdvíhať pomocou zdvíhacích úchytov a tretia reťaz by sa mala pripevniť k debneniu.

Stĺpy sa zdvíhajú pomocou zdvíhacích úchytov umiestnených v hlave stĺpa.

Montáž komponentov skeletu DELTABEAM® Frame

Prvky skeletu DELTABEAM® Frame sa montujú podľa vyhlásenia o metóde montáže projektu, plánu montáže, plánu podopretia a detailov spojov.

Vyhlásenie o metóde montáže projektu je potrebné vždy dodržať. Každý komponent skeletu DELTABEAM® Frame je označený identifikačným kódom. Nosníky sa montujú tak, aby bol kód na hornej doske prvku DELTABEAM® čitateľný v smere vyznačenom na výkrese rozloženia prvkov. Otvor na liatie betónu sa používa ako orientačná značka v prípade spriahnutých stĺpov. Umiestnenie otvoru na liatie betónu je znázornené vo výkrese.

Hmotnosť komponentov skeletu DELTABEAM® Frame nie je dostatočná na stabilizáciu skeletu počas montáže dosiek. Preto by mali byť prvky DELTABEAM® spojené pred zostavením stropných jednotiek, aby sa zabránilo pohybu nosníkov. Ak sú detaily spojov a nosná konštrukcia navrhnuté na prenos zaťaženia z prvkov DELTABEAM® do nosnej konštrukcie, je potrebné len minimálne alebo žiadne podopretie. Pred samotnou montážou dosiek vždy dodržujte plán podopretia a inštrukcie na montáž.

Montáž dosky

Pred montážou stropných jednotiek musia byť spoje a podpery prvkov DELTABEAM® bezpečne namontované, utiahnuté alebo prizvárané. Z dôvodu minimalizácie krútenia nosníka by mali byť stropné jednotky ukladané striedavo na rôznych stranách nosníka. Po montáži dosiek sa vytvorí nevyhnutné debnenie, vymedzenie hrán a uloží sa vystuženie dosky.

Stropné jednotky by sa mali montovať priamo na pásnicu nosníka, pričom priečne vystuženie musí vždy prechádzať cez stenu nosníka DELTABEAM®, poprípade cez prídavné otvory v jeho stene.

.

Betonáž nosníkov DELTABEAM®

Betonáž nosníkov DELTABEAM® sa vykonáva konštrukčným betónom súčasne s doskou alebo spojmi vyľahčených dutinových dosiek. Kvôli zaisteniu vlastností spriahnutých nosníkov sa musia prvky DELTABEAM® kompletne zabetónovať na jeden raz.

Betonáž spriahnutých stĺpov

Stĺpy sa vypĺňajú betónom, ktorý sa čerpá z jeho päty. Betónová výplň čerpaná zospodu zaisťuje dobré zhutnenie a je ju možné vykonať tak, aby nebola narušená montáž ďalších komponentov, a tým sa nepredlžovala doba výstavby skeletu. Stĺp by sa mal odliať na jeden raz.

Ukážka procesu inštalácie

Kontakty

Mihálek Gabriel Ing.

Mihálek Gabriel Ing.

Regionálny manažér predaja

Mob. 00421/911 260 499
[email protected]

Veróny Peter Ing., Ph.D.

Veróny Peter Ing., Ph.D.

Manažér predaja

Mob. 00421/911 260 608
[email protected]

Hrubý Matej Ing.

Hrubý Matej Ing.

Riaditeľ predaja

Mob. 00421/911 260 300
[email protected]