Nové možnosti | Náhľad

Poznatky o hybridných konštrukciách

Ako poprední odborníci v našom odbore sa vždy snažíme hľadieť dopredu a zaoberať sa budúcnosťou stavebníctva. Prečítajte si viac o našom prístupe k budúcim možnostiam a výzvam v stavebníctve, najmä z hľadiska hybridných konštrukcií.

Hybrid Handshake

V sérii rozhovorov Hybrid Handshake sa odborníci z rôznych oblastí delia o názory a postrehy týkajúce sa budúcnosti výstavby hybridných konštrukcií. Tu sa stretávajú rôzne pohľady z oblastí od vývoja produktov až po konštrukčný návrh a umožňujú tak hlbšie vzájomné porozumenie.

Blog o hybridných stavbách

V našom blogu o hybridných stavbách sa odborníci spoločnosti Peikko delia o tipy, triky a nápady týkajúce sa všetkých hybridných systémov. Získate prehľad o tom, čo, prečo a ako sa deje v hybridnej výstavbe, a to priamo od zdroja.

White papers

Najnovšie poznatky o možnom využití rôznych materiálov, komponentov a konštrukčných systémov na dosiahnutie optimálneho riešenia sú uvedené vo White papers o hybridných konštrukciách na našich webových stránkach.

High Fire Performance of DELTABEAM® Slim Floor Joints with Timber Slabs

DELTABEAM® with hybrid timber floors - Load transfer tests

Performance of DELTABEAM® – CLT floors in human-induced vibration