Nosný systém skeletu DELTABEAM® FrameKomponenty skeletu

DELTABEAM® Frame – Viac než len zložené súčiastky

DELTABEAM® Frame je spriahnutý skelet pozostávajúci z nasledujúcich častí:

  • DELTABEAM® spriahnuté nosníky pre tenké stropné konštrukcie;
  • Spriahnuté a/alebo oceľové stĺpy;
  • Spoje medzi konštrukčnými prvkami;
  • Ostatné doplnkové oceľové konštrukcie.

DELTABEAM® spriahnuté nosníky a spriahnuté stĺpy sú prepojené pomocou štandardizovaných spojov. Všetky prvky spolu pôsobia v dokonalej zhode.

DELTABEAM®

Vytvárajú otvorené priestory – dokonca aj v prípade architektonicky náročných tvarov

Spriahnuté stĺpy

Spriahnuté stĺpy sa na stavenisku vyplnia betónom, pričom sú vyrobené z dutého oceľového profilu s výstužnou sieťou umiestnenou vo vnútri. Sú dostupné so štvorcovým, obdĺžnikovým alebo kruhovým prierezom.

Spoje

Spojenie spriahnutých stĺpov a nosníkov je zaistené krátkymi konzolovými alebo skrutkovými spojmi.

Spriahnuté stĺpy

Spriahnuté stĺpy

Spriahnuté stĺpy skeletu DELTABEAM® Frame sú duté oceľové profily vyplnené železobetónom. Výstužná sieť je upevnená vo vnútri kruhového, štvorcového alebo obdĺžnikového dutého prierezu a prvky spojov, ako sú platne a konzoly, sú privarené vo výrobni.

 

Stĺpy sú dodávané na stavenisko pripravené na montáž a vyplnenie betónom. Štandardná dĺžka stĺpa je do 12 m – dlhšie stĺpy sú dostupné na požiadanie.

Pred betonážou sa stĺpy a nosníky skeletu DELTABEAM® Frame správajú ako oceľové prvky, ktoré sú navrhnuté na prenos zaťažení pôsobiacich počas fázy montáže.

Odolnosť nevyplneného oceľového prvku je značne nižšia ako už spriahnutého prvku v konečnej fáze užívania, avšak je dostatočná na prenos zaťažení v procese výstavby.

Spriahnuté stĺpy získajú po vyplnení betónom ich návrhovú odolnosť, pričom môžu dosiahnuť úroveň zabudovanej požiarnej odolnosti až do R180, väčšinou bez prídavnej protipožiarnej ochrany.

 

 

Spoje medzi spriahnutými nosníkmi a stĺpmi

Výber štandardizovaných spojov skeletu DELTABEAM® Frame a iných spojovacích materiálov od spoločnosti Peikko umožňuje bezpečnú a rýchlu montáž skeletu bez potreby zvárania na stavenisku. Spoje je možné navrhnúť tak, aby vyhovovali požiadavkám na zaistením vodorovnými a zvislými väzbami. 

Spoje skeletov DELTABEAM® Frame sa zvyčajne navrhujú so zónou roznosu zaťaženia uloženou v betóne, takže prestup teploty je spomalený a nie je potrebná žiadna prídavná protipožiarna ochrana.

Spoje jednopodlažných stĺpov a spojitých nosníkov sú väčšinou vytvorené skrutkovanými čelnými doskami umiestnenými na hlave spodného stĺpa a päte horného stĺpa (Obr. 1). Zvislé prepojenie je zabezpečené skrutkami alebo výstužnou sieťou prechádzajúcou cez nosníky DELTABEAM®, ktorá je ukotvená do oboch stĺpov. Podkladové dosky medzi vrchnou čelnou doskou spodného stĺpa a nosníkom DELTABEAM® umožňujú nastavenie výšky.

 

 

 

Spoje medzi viacpodlažnými stĺpmi a jednopoľovými nosníkmi DELTABEAM® sú tvorené privarenými styčníkovými plechmi (Obr. 2) alebo spojením pomocou dvojice príložných plechov (Obr. 3). Zatiaľ čo prepojenie styčníkovými plechmi je jednoduchšie, dvojica príložných plechov má vyššiu odolnosť v krútení, vďaka čomu nie potrebné nosníky DELTABEAM® podopierať. Spojenie pomocou styčníkového plechu je zabezpečené špeciálne navrhnutým vnútorným zámkom medzi konzolou a nosníkom DELTABEAM®. V prípade použitia dvojice plechov je spoj zaistený šmykovou odolnosťou skrutiek.

Spoje viacpodlažných stĺpov sú, pokiaľ je to možné, navrhnuté ako skrutkované čelné dosky (Obr. 4) – aj s vhodne navrhnutým spojením musia byť stĺpy počas výstavby podopreté. Toto spojenie sa vykoná dotiahnutím skrutiek a následným uvoľnením stĺpa od žeriava, čím sa zvýši rýchlosť výstavby. Výšku je možné nastaviť pomocou podkladových dosiek. Zvislé previazanie je zaistené skrutkovanými čelnými doskami alebo výstužnou sieťou, ktorá prepája dva stĺpy.

Prepojenie spriahnutých stĺpov so základom alebo inou betónovou nosnou konštrukciou môže byť navrhnuté ako skrutkový, kotvený alebo zváraný spoj. Skrutkový spoj je najvhodnejší pre rýchlu montáž, pretože umožňuje uvoľnenie stĺpa od dočasného podopretia žeriavom po dotiahnutí matíc. Spojenie prostredníctvom kotiev a kotevných dosiek poskytuje možnosť väčších tolerancií na stavenisku, avšak vyžaduje zaistenie stĺpa v päte a jeho podopretie pred uvoľnením od žeriavu.

Manuály a brožúry

Ďalšie prvky skeletu

Do dodávky skeletu DELTABEAM® Frame je možné začleniť aj ďalšie oceľové konštrukcie, ako sú priehradové väzníky, stužidlá a rôzne typy nosníkov či stĺpov.

Priehradové väzníky

Vytvárajú voľný priestor bez stĺpov a zabezpečujú prenos zaťaženia. Väzníky sú vyrábané z uzavretých dutých alebo otvorených profilov.

Oceľové nosníky a stĺpy

Návrhom nosníkov a stĺpov je možné vytvoriť technické miestnosti, šachty, otvory v doskách, podporu pre svetlíky, fasády alebo umožniť tvorbu zložitej geometrie.

Systém stužidiel

Tuhosť skeletu je v priečnom smere zabezpečená diagonálnymi stužidlami. Systém stužidiel zaisťuje stabilitu voči zaťaženiu vetrom či zemetrasením, poprípade iným druhom priečneho zaťaženia.

Tvary a otvory v doskách

Vytvárajte rôzne architektonické tvary a otvory v doskách ľahko a ekonomicky.

Integrované debnenie

Vytvárajte vlastné tvary nosníkov pomocou integrovaného debnenia DELTABEAM®.

Oceľová výmena PETRA®

Podoprite vyľahčené dutinové panely a vytvárajte otvory či úpravy v stropoch z vyľahčených dutinových panelov.

Spoje s inými konštrukciami

Zvoľte skelet DELTABEAM® Frame a využite výhody nasledujúcich spojov od firmy Peikko.

Kotevná skrutka HPM®

Pre kotvenie betónových alebo oceľových konštrukcií do betónového podkladu.

Kotevná platňa WELDA®

Na prenos zaťaženia do betónu z iných konštrukcií prostredníctvom zváraných spojov

PCs® konzola

Pre dosiahnutie maximálnej výšky stropu a rovných stien.

Stenová pätka SUMO®

Vytvára cenovo dostupné ťahové spoje medzi prefabrikovanými stenami a základmi

Bezpečnostné riešenia

Nami poskytované riešenia zaisťujú bezpečnejšie a efektívnejšie stavenisko, čo je vždy našou najvyššou prioritou.

Bezpečnostné zábradlia

Pridaním upevňovadiel bezpečnostného zábradlia k výrobkom DELTABEAM® ušetríte čas nutný na montáž bezpečnostných zábradlí.

Bezpečné zdvíhanie

Aplikáciou zdvíhacích systémov od firmy Peikko môžete eliminovať riziká spojené s prácami pomocou žeriavu.

Kontakty

Mihálek Gabriel Ing.

Mihálek Gabriel Ing.

Regionálny manažér predaja

Mob. 00421/911 260 499
[email protected]

Veróny Peter Ing., Ph.D.

Veróny Peter Ing., Ph.D.

Manažér predaja

Mob. 00421/911 260 608
[email protected]

Hrubý Matej Ing.

Hrubý Matej Ing.

Riaditeľ predaja

Mob. 00421/911 260 300
[email protected]