Pre-Tensioning System

S vývojom systémov BVS-230 a BVS-500 BESISTA® ponúka extraľahké predpínacie systémy, ktoré umožňujú ekonomické predpínanie našich ťahových tyčových systémov.

S BVS-230 môže jedna osoba použiť silu až 230 kN za pár minút. BVS-500 umožňuje predpínanie až do 500 kN. Aplikovaná sila je zobrazená v kN.

Príklad: Red Bull Arena v Lipsku: 320 BESISTA® M45 a M68 ťahových tyčí bolo predpnutých vo výške až 56 metrov s nízkymi nákladmi, v krátkom čase a bez incidentov.

Zjednodušením procesu predpínania ponúkajú naše predpínacie systémy BESISTA® výrazne nákladovo efektívnejšie riešenie.

Vďaka priamej konekcii pumpy s hydraulickými valcami je potenciálne nebezpečné manipulovanie s "hydraulickými hadicami" na mieste a s tým spojené riziko nehôd prakticky eliminované. Pretože únik hydraulickej kvapaliny je takmer vylúčený, nárast sily a zobrazenie v kN sú veľmi spoľahlivé.

Pred aj po zapožičaní predpínacieho zariadenia pripravujeme dokumentárne fotografie pre statika a klienta. Tieto dokumentujú zhodu zobrazenia sily na pumpe s oficiálne schválenou zaťažovacou bunkou. To poskytuje dôkaz o ich bezchybnej prevádzke.

Poznámka: Keďže tieto stroje sú často vypožičané, odporúčame vám rezervovať si stroj v dostatočnom predstihu.