Nový DELTABEAM® gerber spoj pre priebežné nosníky, pre rýchlejšiu a jednoduchšiu prácu na stavenisku

Gerber spoj, ktorý slúži na spájanie priebežných nosníkov DELTABEAM® bol upravený podľa spätnej väzby od zákazníkov. Nový typ gerber spoja uľahčuje ukladanie betonárskej ocele a   zjednodušuje betonáž spoja. Koncová a aj spojovacia platňa boli upravené.

  1. Ukladanie betonárskej ocele je teraz jednoduchšie, nakoľko medzera medzi dutinovým panelom a DELTABEAM® je v oblasti Gerber spoja väčšia. Betonárska oceľ prechádza cez Gerberový spoj bez kolízie pri koncovej platni nosníka a/alebo pri dutinových paneloch.
  2. Betón s ktorým sa vypĺňa vnútorný priestor nosníka sa cez obdĺžnikový otvor vleje do Gerber spoja medzi dvoma nosníkmi.

Zmena na nový typ gerber spoja pre nové objednávky DELTABEAM® nosníkov sa uskutoční od 1. septembra 2018.