Menšie zmeny v rozmeroch stĺpových pätiek PEC® - zmenené dĺžky kotevných tyčí, výpočet podľa Eurokódu

Peikko stĺpové pätky PEC® prešli malými zmenami. Nové typy sú upravené podľa výpočtu založenom na Eurokóde. Tvar nových stĺpových pätiek PEC® je podobný starému modelu; nie sú žiadne vizuálne zmeny. Dodávky stĺpových pätiek PEC® na základe Eurokódu sa začnú v septembri, projekty, ktoré boli navrhnuté skôr, sú dodávané s použitím starého typu výrobku. Staré a nové typy pätiek sú úplne zameniteľné, takže táto zmena neovplyvní vlastnosti výrobku, ako napríklad odolnosť.

Jediná významná zmena stĺpových pätiek PEC® bola vykonaná na dĺžke hlavných kotevných tyčí a na zadnej kotevnej tyči. Zmenené dĺžky kotevných tyčí nájdete na stránke s informáciami o výrobku.

Doteraz používané Peikko vynechávky stĺpových pätiek môžu byť naďalej používané aj s novým typom stĺpových pätiek navrhnutých v Eurokóde.

 

Ďalšie informácie: