Voľne dostupné dimenzačné nástroje na optimalizáciu statických návrhov

Pravidelné používanie nášho softvéru urýchluje, zjednodušuje Vašu prácu a zvyšuje jej spoľahlivosť. Dimenzačné nástroje Peikko obsahujú softvér na navrhovanie, knižnice 3D prvkov pre modelovacie softvéry, technické manuály, montážne návody a certifikáty produktov.

Vyhľadávanie dokumentov

Výberte si a stiahnite Vaše nástroje

Čo je Peikko Designer®?

Peikko Designer® je softvér pre navrhovanie od spoločnosti Peikko, ktorý slúži na pomoc pri výbere najvhodnejších produktov Peikko pre vašu konštrukciu. Peikko Designer® je voľne dostupný pre registrovaných používateľov.

Peikko Designer® má štyri moduly: stĺpové spoje, výstuž proti pretlačeniu, kotevné platne a DELTABEAM SELECT. Moderné a intuitívne užívateľské rozhranie je založené na interaktívnej 3D grafike. Softvér sa automaticky aktualizuje, takže vždy budete mať k dispozícii najnovšie funkcie.

Peikko Designer® má mnoho výhod

 • Pomáha pri výbere najvhodnejších Peikko produktov pre navrhované konštrukcie
 • Automatický statický výpočet
 • Jednoduchá tlač výsledkov výpočtu
 • Široké spektrum európskych návrhových štandardov v niekoľkých moduloch.
 • Rovnaké používateľské meno a heslo pre online modul DELTABEAM SELECT a aj nainštalované moduly

 

Dodatočné informácie

Peikko Designer® skrutkové spoje stĺpov prepojené s Tekla Structures

Pomocou programu Peikko Designer® jednoducho a spoľahlivo prenesiete návrh skrutkových stĺpových spojov do programu Tekla Structures – viac sa dočítate tu Poznámky.

Prenesiete všetky kotevné skrutky a stĺpové pätky s potrebnou dodatočnou výstužou a zálievkou do vášho modelu podľa návrhu. Takto môžete mať niekoľko návrhových prípadov v jednom súbore. Výber prípadu, ktorý sa má použiť pre model je možné vybrať v zásuvnom module. Modul obsahuje video s návodom.

 

Predchádzajúce verzie

Pozrite si Poznámky k verziám

 • Windows 10, Windows 8 or Windows 7
 • 1 GHz alebo rýchlejší 32-bit (x86) or 64-bit (x64) procesor, odporúča sa 2 GHz a viac
 • 1 GB RAM (32-bit) alebo 2 GB RAM (64-bit), odporúča sa GB RAM (32-bit) alebo 4 GB RAM (64-bit)
 • 800 x 600 alebo vyššie rozlíšenie monitora
 • 50+ MB miesto na pevnom disku
 • Myš alebo iné ovládacie zariadenie

Jednoduché a spoľahlivé výpočty stĺpových spojov

Modul Peikko Designer® pre stĺpové spoje umožňuje výber a výpočet vhodnej kombinácie stĺpových pätiek a kotevných skrutiek pre spoje prefabrikovaných stĺpov alebo vhodnej kombinácie kotevných skrutiek pre spoje oceľových stĺpov so základom.

Možnosti softvéru:

 • Obsiahnuté produkty: Peikko HPKM® a PEC® stĺpové pätky + HPM® kotevné skrutky Peikko a PPM® vysokopevnostné kotevné skrutky
 • Návrh podľa to ETA-04/0056, EN Euro kódov, CEN/TS 1992-4:2009 s národnými prílohami, a ACI 318-14
 • Počet zaťažovacích prípadov nie je limitovaný a je možné ich pridať aj v Excel formáte
 • Výstup obsahuje detailné statické výpočty, prídavnú výstuž a kódy pre PPL montážnu šablónu kotevných skrutiek
 • Vytvorenie 2D AutoCAD výkresu stĺpového spojenia
 • Dostupnosť viacerých jazykov

Nástroje pre stĺpové spoje pre Tekla, Revit a AutoCAD

Moduly pre Tekla structures

Peikko ponúka voľne dostupné moduly na vkladanie kotevných skrutiek a stĺpových pätiek do Tekla modelov. Takisto je možné vytvoriť report o Peikko produktoch s použitím šablón, ktoré je možné stiahnuť z Tekla knižnice.

Stiahnite Tekla moduly

Doplnky pre Revit a AutoCAD

Peikko Toolbox pre Revit a AutoCAD obsahuje Revit rodiny a AutoCAD 2D bloky pre kotevné skutky a stĺpové pätky.

Tieto doplnky sú kompatibilné s Revit Structure 2016, 2017 a 2018.

Stiahnite Revit rodiny a AutoCAD bloky

Jednoduchý a spoľahlivý výpočet kotevných platní

S modulom Peikko Designer® pre kotevné platne si môžete zvoliť vhodnú kotevnú platňu Peikko z našich štandardných typov alebo navrhnúť vlastnú kotevnú platňu, ktorá vyhovuje vašim požiadavkám.

Možnosti softvéru:

 • Modul obsahuje štandardné kotevné platne Peikko; WELDA®, WELDA® Strong a WELDA® dlhé kotevné platne. V prípade ak žiadna zo štandardných kotevných platní nevyhovuje, je možné vytvoriť špeciálnu kotevnú platňu vyhovujúcu vašim požiadavkám.
 • Návrh podľa EN Euro kódov, ETA-16/0430 a CEN/TS 1992-4:2009.
 • Počet zaťažovacích prípadov nie je limitovaný a je možné ich pridať aj v Excel formáte.
 • Výstup obsahuje detailné statické výpočty pre štandardné platne, rovnako ako informácie o rozmeroch a materiáli pre špeciálne kotevné platne.
 • Dostupnosť viacerých jazykov

Nástroje pre kotevné platne pre Tekla, Revit a AutoCAD

Doplnky pre Tekla Structures

Peikko ponúka voľne dostupné moduly na vkladanie kotevných skrutiek a stĺpových pätiek to Tekla modelov. Takisto je možné vytvoriť report o Peikko produktoch s použitím šablón, ktoré je možné stiahnuť z Tekla knižnice.

Stiahnite Tekla moduly

Moduly pre Revit a AutoCAD

Peikko Toolbox pre Revit a AutoCAD obsahuje Revit rodiny a AutoCAD 2D bloky pre kotevné skutky a stĺpové pätky.

Tieto doplnky sú kompatibilné s Revit Structure 2016, 2017 a 2018.

Stiahnite Revit rodiny a AutoCAD bloky

Modul pre výstuž proti pretlačeniu umožňuje vytvorenie statického návrhu, ktorý predchádza pretlačeniu stropu použitím Peikko PSB výstuže.

Hlavné možnosti:

 • Návrh výstuže proti pretlačeniu pre tenké stopné dosky, základové platne a pätky
 • Návrh podľa ETA 13/0151 s národnými prílohami pre EU krajiny a podľa ACI 318-14
 • Podrobné výpočty
 • Zoznam k objednávke
 • 2D AutoCAD výkresy navrhnutej výstuže proti vytlačeniu Peikko
 • Dostupnosť viacerých jazykov

Peikko Designer® DELTABEAM SELECT - jednoduchý a rýchly návrh štíhlej stropnej konštrukcie

DELTABEAM SELECT umožňuje projektantovi skontrolovať, aký tenký strop má možnosť navrhnúť s nosníkmi DELTABEAM® a aké profily DELTABEAM® sú k dispozícii.

Možnosti softvéru:

 • Online nástroj - nie je potrebná žiadna inštalácia
 • Možnosť ukladania svojich projektov a návrhových prípadov
 • Tlač výkresov na zdieľanie s kolegami
 • Návrh podľa Eurokódu
 • Využitie rovnakého užívateľského mena a hesla pre všetky moduly Peikko Designer®
 • Jednoduché vyhľadanie kontaktných osôb v spoločnosti Peikko: finálny návrh nosníkov rieši spoločnosť Peikko.

DELTABEAM® nástroje pre Revit, Tekla a AutoCAD

Deltabeam Tool nástroj pre AutoCAD

DeltabeamTool je aplikácia pre AutoCAD na kreslenie DELTABEAM® nosníkov do pôdorysov a rezov. Používateľ si môže zvoliť typ nosníka, daný pohľad na nosník a vybrať začiatočný a konečný bod. Táto aplikácia má tiež nástroje na úpravu šikmých koncov nosníkov a polohy otvorov v stenách nosníkov. DeltabeamTool automaticky pridelí každému DELTABEAM® nosníku unikátne číslo. Užívateľ môže pridať zoznamy nosníkov do výkresu pôdorysu alebo ich exportovať do Excelu. Podľa pôdorysu je možné vytvoriť výkresy každého typu DELTABEAM® nosníkov.

DeltabeamTool pre AutoCAD je dostupný pre plné verzie AutoCAD 2010-2015 s Windows 7, Vista, a XP.

DeltabeamTool pre AutoCAD

Doplnky Revit a AutoCAD

Štandardné nosníky DELTABEAM® sú dostupné ako Revit rodiny a AutoCAD 2D prierezy v metrických a imperiálnych jednotkách. Revit rodiny tiež obsahujú plné koncové platne a koncové platne pre spoje s PCs® konzolami.

Stiahnite Revit rodiny pre DELTABEAM®

DELTABEAM® moduly pre Tekla Structures

Peikko ponúka voľne dostupné moduly DELTABEAM® a profily v metrických a imperiálnych jednotkách pre Tekla Structures. Pomocou týchto modulov sa dajú jednoducho vytvoriť štandardné spoje, ako aj napríklad gerberové a bočné spoje. Okrem toho Peikko ponúka spoje s PCs® konzolami a uložením DELTABEAM® na vrchu stĺpa. Moduly tiež obsahujú kótovacie nástroje na rýchle vytvorenie montážnych výkresov s použitím Peikko výkresových šablón. 

Stiahnite Tekla moduly a modul DELTABEAM® profilov

2D a 3D knižnice

Peikko vytvorilo pre projektantov 2D a 3D knižnice. Tieto nástroje zahŕňajú viacero 2D blokov, 3D prvky a spoje pre rôzne návrhové situácie. 2D a 3D knižnice sa dajú jednoducho stiahnuť a nainštalovať.

2D a 3D knižnice

Tekla Structures

Peikko ponúka široký výber modulov pre Peikko produkty:

 • DELTABEAM® spoje, šablóny výkresov, nástroje pre návrh a profily
 • Kotevné skrutky, stĺpové pätky, stenové pätky a kotevné platne
 • PCs® konzoly s prídavným vystužením a spojmi s DELTABEAM® nosníkom alebo PC® prievlakové závesy
 • Výmeny PETRA®
 • TS výstuž 
Stiahnite Tekla moduly z Tekla knižnice

Revit

Peikko Toolbox obsahuje Revit rodiny pre

 • Kotevné skrutky, stĺpové pätky, prievlakové pätky a SUMO® stenové pätky
 • Nosníky DELTABEAM®
 • Kotevné platne
 • Výmeny PETRA®
 • PCs® konzoly a PC® prievlakové závesy
 • Produkty pre betónové podlahy

Peikko Toolbox podporuje Autodesk Revit, AutoCAD a AutoCAD LT verzie 2016, 2017 and 2018. Použitím jedinej aplikácie, môže projektant pridať Revit rodiny a AutoCAD bloky do svojich návrhov. Aplikácia obsahuje informácie o produktoch a takisto automatickú aktualizáciu.

Stiahnite Peikko Toolbox pre Revit a AutoCAD

AutoCAD

2D bloky pre AutoCAD

Peikko ponúka väčšinu produktov ako 2D bloky v rovnakej aplikácii s Revit rodinami, Peikko Toolbox pre Revit a AutoCAD. Peikko Toolbox podporuje Autodesk Revit, AutoCAD and AutoCAD LT verzie 2016, 2017 and 2018. Použitím jedinej aplikácie, môže projektant pridať Revit rodiny a AutoCAD bloky to svojich návrhov. Aplikácia obsahuje informácie o produktoch a má upozornenie pre automatickú aktualizáciu.

Peikko Toolbox podporuje Autodesk Revit, AutoCAD a AutoCAD LT verzie 2016, 2017 a 2018.

Stiahnite Peikko Toolbox pre Revit a AutoCAD

DeltabeamTool pre AutoCAD

DeltabeamTool je aplikácia na kreslenie nosníkov DELTABEAM® do pôdorysov a rezov. Používateľ si môže zvoliť typ nosníka a daný pohľad na nosník a vybrať začiatočný a konečný bod. Táto aplikácia má tiež nástroje na úpravu zrezaných koncov nosníka a polohy otvorov v stenách nosníka. DeltabeamTool automaticky pridelí každému nosníku DELTABEAM® unikátne číslo. Užívateľ môže pridať zoznamy nosníkov do výkresu pôdorysu alebo ich exportovať do Excelu. Podľa pôdorysu je možné vytvoriť výkresy každého z nosníkov DELTABEAM®.

DeltabeamTool pre AutoCAD je pre plnú verziu AutoCAD 2010-2015 s Windows 7, Vista, a XP.

Stiahnite DeltabeamTool pre AutoCAD