TERADOWEL a ULTRADOWEL prvky na prenos zaťaženia — Spojovacie prvky na prenos zvislého zaťaženia v škárach betónových podláh

TERADOWEL a ULTRADOWEL sú cenovo výhodné spojovacie prvky, šmykové platne na prenos zvislého zaťaženia pre dilatačné škáry v betónových podlahách, navrhnuté pre použitie s dreveným dočasným debnením. Sú vhodné pre všetky typy podlahových dosiek.

TERADOWEL a ULTRADOWEL sú šmykové platne určené pre tvorbu dilatačných skár, ktoré zaisťujú prenos zvislého zaťaženia medzi dvoma dilatačnými celkami, počas zaťaženia v okolí alebo priamo na škáre. Tento systém umožňuje voľný pohyb dilatačných celkov spôsobený zmrašťovaním a tepelnými zmenami v pozdĺžnom i kolmom smere vo vodorovnej rovine, čím sa eliminuje hlavná príčina zmrašťovacích trhlín a minimalizujú sa vertikálne posuny dosiek. Tým sa úplne eliminuje riziko spriahnutia dilatačných celkov, ako sa často pozoruje v prípadoch keď je prenos zaťaženia realizovaný šmykovými tŕňmi.

TERADOWEL a ULTRADOWEL sa odporúča použiť pre škáry do roztvorenia 20 mm. TERADOWEL a ULTRADOWEL sú k dispozícii bez povrchovej úpravy alebo so žiarovo zinkovaným povrchom, sú použiteľné v interiéri aj exteriéri.

Typ výrobku

TDC 6

Má kruhový tvar, odporúča sa pre dilatačné škáry s predpokladanou šírkou roztvorenia do 15 mm.

Rozmery

Podrobné technické informácie

Podrobné informácie o výrobkoch, ako sú únosnosť, požadovaná dodatočná výstuž, stupeň vystuženia, obmedzenia pre použitie atď. nájdete v technickom manuály.

Typ výrobku

UDR 8

Má obdĺžnikový tvar, odporúča sa pre dilatačné škáry s predpokladanou šírkou roztvorenia 15 až 20 mm.

Rozmery

Podrobné technické informácie

Podrobné informácie o výrobkoch, ako sú únosnosť, požadovaná dodatočná výstuž, stupeň vystuženia, obmedzenia pre použitie atď. nájdete v technickom manuály.

Download design tools

Peikko Toolbox pre Revit a AutoCAD

Peikko Toolbox obsahuje Revit rodiny a AutoCAD 2D bloky pre väčšinu Peikko produktov. Peikko Toolbox podporuje Autodesk Revit, AutoCAD a AutoCAD LT verzie 2016, 2017 a 2018. Obsahuje informácie o produktoch a automaticky upozorní používateľa o dostupných aktualizáciách.

Kontakty

Hrubý Matej Ing.

Hrubý Matej Ing.

Vedúci oddelenia predaja

Mob. 00421/911 260 300
matej.hruby@peikko.com

Mihálek Gabriel Ing.

Mihálek Gabriel Ing.

Regionálny manažér predaja

Tel. 00421/31 3212 161
Mob. 00421/911 260 499
gabriel.mihalek@peikko.com

Danihlík Vladimír Ing.

Danihlík Vladimír Ing.

Manažér predaja Slovensko

kraje: BB, ZA, TN, PO, KE

Mob. 00421/911 969 623
vladimir.danihlik@peikko.com

Veróny Peter Ing., Ph.D.

Veróny Peter Ing., Ph.D.

Manažér predaja Slovensko

kraje: BA, TT, NR

Mob. 00421/911 260 608
peter.verony@peikko.com

Pargáč Slavomír Ing.

Pargáč Slavomír Ing.

Technická podpora

Mob. 00421/904 461 565
slavomir.pargac@peikko.com