JENKA krátke úchyty

JENKA krátke úchyty sa používajú v prípadoch s obmedzenou hĺbkou kotvenia, ako sú dosky, panely. Tieto úchyty prenášajú kotevné zaťaženia horizontálne k doske.

JENKA krátke úchyty sa používajú v betónových prvkoch s obmedzenou hĺbkou kotvenia, ako sú betónové dosky. Použitie JENKA krátkych úchytov vyžaduje minimálnu úroveň vystuženia v betónových prvkoch definovaných konštrukčným riešením. Minimálna pevnosť betónu pri zaťažení betónu je 15 MPa. JENKA krátke úchyty nie sú určené na vyklápacie úkony a uhol zaťaženia je obmedzený na 45 °. Štandardné výrobky JENKA sú vždy dodávané galvanicky pozinkované. Všetky krátke úchyty JENKA sú označené CE podľa smernice o strojových zariadeniach 2006/42 / ES.

WAS, BSA, PSA

JENKA WAS a BSA úchyty sa používajú v plochých prvkoch, ako sú dosky. Nevyžadujú žiadnu dodatočnú výstuž inú ako bežná povrchová výstuž. PSA úchyty sú navrhnuté tak, aby sa zmestili do veľmi plochých a tenkých prvkov. Preto vyžadujú kotevné výstuže okrem povrchovej výstuže. Kotevné výstuže musia byť v tlakovom kontakte so základnou oceľovou doskou výrobku PSA.

Rozmery

Podrobné technické informácie

Podrobné informácie o výrobkoch, ako sú únosnosť, požadovaná dodatočná výstuž, stupeň vystuženia, obmedzenia pre použitie atď. nájdete v technickom manuály.

Kontakty

Hrubý Matej Ing.

Hrubý Matej Ing.

Vedúci oddelenia predaja

Mob. 00421/911 260 300
matej.hruby@peikko.com

Mihálek Gabriel Ing.

Mihálek Gabriel Ing.

Regionálny manažér predaja

Tel. 00421/31 3212 161
Mob. 00421/911 260 499
gabriel.mihalek@peikko.com

Danihlík Vladimír Ing.

Danihlík Vladimír Ing.

Manažér predaja Slovensko

kraje: BB, ZA, TN, PO, KE

Mob. 00421/911 969 623
vladimir.danihlik@peikko.com

Veróny Peter Ing., Ph.D.

Veróny Peter Ing., Ph.D.

Manažér predaja Slovensko

kraje: BA, TT, NR

Mob. 00421/911 260 608
peter.verony@peikko.com

Pargáč Slavomír Ing.

Pargáč Slavomír Ing.

Technická podpora

Mob. 00421/904 461 565
slavomir.pargac@peikko.com