false

false

Proces navrhovania DELTABEAM®:

1 2 3 4
Zákazník & Peikko
Zákazník & Peikko

Žiadosť o cenovú ponuku

Zahŕňa základné vstupné informácie o projekte

Zákazník & Peikko
Zákazník & Peikko

Fáza realizácie

1 2 3 4
Zákazník & Peikko

Upresnené vstupné informácie

Obsahuje detailné plány realizácie

Zákazník & Peikko

Konečný technický návrh DELTABEAM®

Obsahuje rozmery, všeobecné montážne a výrobné výkresy a inštrukcie

Zákazník & Peikko

Konečný technický návrh DELTABEAM® schválený zákazníkom

Zákazník & Peikko

Výroba a dodanie na miesto realizácie

Kontakty

Mihálek Gabriel Ing.

Regionálny manažér predaja

Tel. 00421/31 3212 161
Mob. 00421/911 260 499
gabriel.mihalek@peikko.com

Danihlík Vladimír Ing.

Manažér predaja Slovensko

kraje: BB, ZA, TN, PO, KE

Mob. 00421/911 969 623
vladimir.danihlik@peikko.com

Veróny Peter Ing., Ph.D.

Manažér predaja Slovensko

kraje: BA, TT, NR

Mob. 00421/911 260 608
peter.verony@peikko.com