Spoje monolitického betónu

Peikko ponúka široký rad spojov pre použitie na stavenisku. Osvedčené a testované produkty spoľahlivo urýchlia a uľahčia váš proces výstavby. Okrem týchto produktov môžete využiť aj moderné pomôcky spoločnosti Peikko pre rýchle a spoľahlivé navrhovanie betónových konštrukcií.

Použitie
Produkty
Videá

Základy

Pomocou kotvených skrutiek Peikko môžete spájať oceľové stĺpy, prefabrikované betónové stĺpy a prefabrikované steny so základmi. Kotevnými skrutkami tiež môžete k základom upevňovať výrobné stroje a zariadenia. Kotevné platne poskytujú spoľahlivý kotevný povrch pre zvárané spoje a bezpečne prenášajú sily do základov. Závitové spojky betonárskej výstuže umožňujú predlžovanie výstuží bez presahu.

Podlahové dosky

Peikko produkty pre podlahy zahŕňajú široký rad výrobkov. Vodiace koľajničky sú používané na niveláciu betónu. Podlahové dilatačné lišty sa používajú pre otvárané podlahové škáry prenášajúce zvislé zaťaženie pomocou diskov.

Stropné a základové dosky

Systém šmykovej výstuže PSB Peikko proti pretlačeniu dosiek zabraňuje ich poruche spevnením okolo stĺpov a pri rohoch nosných stien. Závitové spojky betonárskej výstuže MODIX umožňujú predlžovanie výstuží bez presahu. Vďaka kotevným platniam môžete vytvoriť spoľahlivý kotevný povrch pre zvárané spoje a bezpečne preniesť sily k doskám.

Stĺpy

Pomocou kotevných skrutiek môžete pripevňovať oceľové konštrukcie k monolitickému betónu a kotevné platne poskytujú spoľahlivý kotevný povrch pre zvárané spoje na bezpečné prenesenie síl do betónu. Závitové spojky betonárskej výstuže MODIX umožňujú predlžovanie výstuží bez presahu. Spojovacia výstuž TS slúži na jednoduché spojenie monolitických stien so stĺpom. Konzoly PCs umožňujú pripojenie prefabrikovaných nosníkov alebo Deltabeam nosníkov k monolitickým konštrukciám. Ochrany rohov poskytujú účinnú ochranu hrán stĺpov.

 

Steny

Kotevné skrutky Peikko  sú odpoveďou v prípade, že potrebujete pripevniť oceľové konštrukcie k monolitickému betónu. Vďaka kotevným platniam môžete vytvoriť spoľahlivý kotevný povrch pre zvárané spoje a bezpečne preniesť sily do betónu. Závitové spojky betonárskej výstuže MODIX umožňujú predĺžiť výstuže bez presahu a spojovacie výstuže TS slúžia na jednoduché spájanie monolitických stien. Konzoly PCs umožňujú pripojenie prefabrikovaných nosníkov alebo Deltabeam nosníkov k monolitickým konštrukciám. Ochrany rohov poskytujú účinnú ochranu betónových hrán stien.

Tools for designers

Peikko offers software tools and design components to make designing faster and easier. Optimize structural designs by using Peikko's tested, approved products and efficient design tools.

All downloads are free, you just need to give us your contact information. You will then receive the download links to your email. This helps us to develop our service and enables us to send you information on updates.

Tools for Designers (English)

Kontaktujte Peikko

Kontaktujte nás vyplnením online formulára – Opýtajte sa Peikko, prípadne kontaktujte naše obchodné alebo technické oddelenie.

Opýtajte sa Peikko
Predaj
Technická podpora
Please enter a message
Peikko pobočky