Spoje betónových prefabrikátov

Osvedčené a otestované Peikko spoje ponúkajú vyššiu konkurencieschopnosť a efektívnosť vašich prefabrikovaných stavieb. Okrem výroby všetkých potrebných spojov prefabrikátov môžete využiť aj moderné pomôcky spoločnosti Peikko na rýchle a spoľahlivé navrhovanie spojov prefabrikátov.

Použitie
Produkty
Videá

Stĺpy

Spájajte stĺpy so základmi a nosné stĺpy so stĺpmi pomocou stĺpových pätiek a kotevných skrutiek. Pomocou konzol PCs a PC prievlakových závesov môžete zavesiť nosníky na stĺpy. Kĺbové uloženie nosníkov na betónové konzoly stĺpov možno spoľahlivo zabezpečiť pomocou kotevných skrutiek.

Tam, kde je potrebné vytvoriť votknutie nosníkov do stĺpov, sú ideálnou voľbou kotviace pätky nosníka RBC.  Na betónové stĺpy možno pripojiť rôzne oceľové prvky, a to ich privarením ku kotevnej platni alebo iným kotevným prvkom. Ochrany rohov sa používajú na ochranu hrán stĺpov pred poškodením, najmä v priemyselnom prostredí.

Mnohé projekty vyžadujú spojenie prefabrikovaných dielov a monolitických stien. Na to sú ideálnym riešením spojovacie slučky PVL a spojovacie výstuže TS. Výstuže monolitických konštrukcií možno naopak spojiť s prefabrikovanými stĺpmi pomocou závitových spojok betonárskej výstuže MODIX.

 

Nosníky

Potrebujete zavesiť nosník na stĺp? Použite konzoly PCs a PC prievlakové závesy. Nosníky s nadbetonávkou možno rýchlo inštalovať pomocou konzol PBH a votknutie medzi stĺpmi a nosníkmi možno efektívne vytvoriť pomocou kotviacich pätiek nosníka RBC.

Monolitické steny spájajte s prefabrikovanými nosníkmi pomocou spojovacích výstuží TS avýstuže monolitických konštrukcií s prefabrikovanými nosníkmi pomocou závitových spojok betonárskej výstuže MODIX.

Oceľové prvky možno bezpečne pripojiť k nosníkom ich privarením ku kotevným platniam alebo k iným kotevným prvkom. Ochrany rohov slúžia na ochranu hrán nosníkov.

 

 

Panely

Oceľové výmeny PETRA vám umožnia do dutinových prefabrikovaných stropov urobiť otvory akejkoľvek veľkosti a konzoly PBH zase inštalovať dosky TT s nadbetonávkou. Kotevné platne a kotevné prvky umožňujú spájať oceľ s panelmi. Kotevné prvky tiež možno použiť na spojenie rôznych druhov panelov.

Tenké stropné konštrukcie s prefabrikovanými panelmi možno vytvárať jednoducho pomocou spriahnutých nosníkov Deltabeam. Pomocou závitových spojok betonárskej výstuže MODIX možno spájať výstuže monolitických konštrukcí s prefabrikovanými panelmi.

Systém šmykovej výstuže PSB proti pretlačeniu filigránových aj plných monolitických dosiek zabraňuje ich poruche spevnením okolo stĺpov a pri rohoch nosných stien.

Hrany dosiek možno ochrániť pomocou rohových chráničov.

 

Steny

Na stavbu stien pomocou prefabrikátov ponúka spoločnosť Peikko spojovacie slučky PVL na jednoduché a tuhé spojenie vertikálnych spojov medzi stenami. Pri sendvičových paneloch je možné vnútornú betónovú vrstvu panelu a vonkajšiu betónovú vrstvu panelu navzájom spojiť pomocou PD diagonálnych spôn. Horizontálne spojenia stien namáhaných na šmyk možno vytvárať pomocou stenových pätiek a kotevných skrutiek.

Podobne ako pri stĺpoch, nosníkoch a paneloch, výstuže monolitických stien je možné spájať pomocou závitových spojok betonárskej výstuže MODIX, oceľové prvky ich privarením k upevňovacím platniam a kotviacim prvkom a hrany stien chrániť pomocou rohových chráničov.

 

Balkóny

Peikko ponúka niekoľko praktických a bezpečných spojení pre bezpečnú konštrukciu balkónov. Podopreté balkóny môžete spojiť s budovou pomocou balkónových závesov PS alebo balkónových rúr. Konzolové balkóny sa podopierajú pomocou izolovaných konzolových kotviacich prvkov balkónov NIRO. Zábradlia a parapety balkónov možno k balkónom pripojiť pomocou spojovacieho systému P4X.

Pomocou závitových spojok betonárskej výstuže MODIX možno spájať výstuže monolitických konštrukcií s prefabrikovanými balkónmi. Na spoľahlivé upevnenie oceľových prvkov k balkónovým doskám možno oceľové prvky privariť k kotevným platniam a kotevným prvkom.

 

Bezpečná a efektívna práca so zdvíhacími systémami

Zdvíhacie systémy Peikko umožňujú bezpečné a jednoduché zdvíhanie a prepravu prefabrikovaných betónových prvkov rôznych veľkostí a tvarov.

Tools for designers

Peikko offers software tools and design components to make designing faster and easier. Optimize structural designs by using Peikko's tested, approved products and efficient design tools.

All downloads are free, you just need to give us your contact information. You will then receive the download links to your email. This helps us to develop our service and enables us to send you information on updates.

Tools for Designers (English)

Kontaktujte Peikko

Kontaktujte nás vyplnením online formulára – Opýtajte sa Peikko, prípadne kontaktujte naše obchodné alebo technické oddelenie.

Opýtajte sa Peikko
Predaj
Technická podpora
Please enter a message
Peikko pobočky