Rýchlejší, bezpečnejší a efektívnejší spôsob navrhovania a výstavby

Výrobcovia prefabrikátov, stavbári, projektanti, developeri, špecialisti na podlahy, výrobcovia strojov, projektanti elektrární, architekti a statici - všetci môžu využiť riešenia Peikko.

Kto sme

Peikko je rodinná spoločnosť založená v roku 1965 so sídlom v meste Lahti, Fínsko.

Čo robíme

Spoločnosť Peikko dodáva široký sortiment výrobkov ako sú skrutkové spoje betónových prefabrikátov, výstužné prvky a spriahnuté oceľové nosníky pre tenké stropy. Inovatívne riešenia firmy Peikko urýchľujú a zjednodušujú stavebný proces a taktiež zvyšujú bezpečnosť.

Ako môžeme pomôcť

Naším cieľom je poskytnúť Vám kvalitné, bezpečné a inovatívne riešenia. Spoločnosť Peikko sa sústredí na pravidelné zavádzanie nových riešení a služieb. To je dôvod, prečo naše investície do výskumu a vývoja patria medzi najvyššie v tejto oblasti.

Etika a hodnoty: vytváranie dlhodobej hodnoty pre zákazníkov aj pre spoločnosť

Spoločnosť Peikko je odhodlaná podnikať eticky a udržateľným spôsobom. Náš kódex správania poskytuje zainteresovaným stranám informácie o našej firemnej kultúre, o prijateľných obchodných postupoch a dodržiavaní zákonov, noriem a predpisov.

Peikko hodnoty

  • Rešpekt a dôvera
  • Neustále zlepšovanie sa
  • Spokojnosť zákazníkov

Naša obchodná stratégia spočíva v dosiahnutí vysokej úrovne spokojnosti zákazníkov, neustálom zlepšovaní našich služeb a budujeme rešpekt a dôveru k našim zákazníkom.

Zameriavame sa na nasledujúce oblasti

Dodržiavanie zákonov a predpisov

  • Rešpektovanie ľudských a pracovných práv
  • Férové pracovné podmienky
  • Kvalita a životné prostredie
  • Spravodlivá hospodárska súťaž a dodržiavanie obchodných pravidiel
  • Rešpektovanie duševného vlastníctva a inovácií
  • Nulová tolerancia voči korupcii a úplatkárstvu