DELTABEAM-spriahnutý nosník

DELTABEAM® je nosník určený pre tenké stropné konštrukcie, ktorý sa používa na medziľahlé podlahy a stropy. Možno ho kombinovať s akýmkoľvek typom stropných dosiek, avšak ideálne s dutinovými stropnými panelmi alebo filigránmi. Od roku 1990 sa nosníky DELTABEAM® použili v betónových a oceľových konštrukciách pri stavbe viac ako 10 000 budov po celom svete.

DELTABEAM-spriahnutý nosník
Informácie o produktoch
Informácie pre projektantov
Videá

 

Nosníky DELTABEAM® umožňujú vytvárať veľké otvorené priestory. Predstavujú veľmi praktické riešenie nosníkov pre viacposchodové budovy, ako sú kancelárie, nemocnice, školy, hotely, parkoviská, nákupné strediská a obytné budovy.

Nosníky DELTABEAM® sa zalievajú betónom súčasne so zalievaním škár medzi stropnými panelmi alebo s nadbetonávkou filigránov. Spriahnutá konštrukcia nosníkov DELTABEAM® z ocele a betónu umožňuje dosahovať dlhé rozpätia a vytvárať variabilné otvorené priestory.

 

Výhody nosníkov DELTABEAM®

Používanie nosníkov DELTABEAM® zvýrazňuje výhody priemyselnej výstavby budov. Rýchlo a ľahko sa inštalujú a majú štandardizované spoje. Pomocou nosníkov DELTABEAM® so zabudovaným debnením je možné vytvárať náročné tvary fasád, zakrivenia a konzoly aj pri použití prefabrikovaných stropov. Malá výška nosníkov DELTABEAM® znižuje konštrukčnú výšku výšku budovy (výšku medzi poschodiami) a umožňuje jednoduchú inštaláciu technických rozvodov pod stropom. Nosníky DELTABEAM® môžu dosiahnuť požiarnu odolnosť až do R180 bez dodatočných protipožiarnych náterov alebo iných opatrení. V prípade potreby ponúkame lokálnu technickú podporu.

 

Využitie nosníkov DELTABEAM® v konštrukcii

Nosníky DELTABEAM® môžete použiť s betónovými stĺpmi alebo stenami. Nosníky DELTABEAM® sa so stĺpmi spájajú pomocou konzol PCs, ak je nosník montovaný na priebežný stĺp alebo pomocou kotevných skrutiek, ak je nosník uložený na vrchu prerušovaného stĺpa. Keď sa nosníky DELTABEAM® používajú s oceľovými stĺpmi, spoje nosníkov a stĺpov sa buď skrutkujú alebo zvárajú.

 

DELTABEAM® nosník s dutinovými prefabrikovanými panelmi

Konštrukcie s nosníkmi DELTABEAM® a dutinovými prefabrikovanými stropmi prinášajú rovné a dobre vyzerajúce stropy. Dutiny v paneloch a nosníkoch môžete použiť na vedenie potrubí a elektrických rozvodov.

Nosníky DELTABEAM® je možné efektívne použiť pri moduloch až do 12 m x 12 m alebo 8 m x 16 m. Sú k dispozícii s výškou 200 až 500 mm a dĺžkou podľa potrebného rozpätia. Tieto osvedčené spriahnuté nosníky možno používať na priame aj zaoblené tvary.

 

Nosník DELTABEAM® s filigránovými stropmi

Použitie nosníkov DELTABEAM® s filigránmi stropnými panelmi umožňuje ľahšie základy a flexibilnejšie umiestnenie stien. Nosníky DELTABEAM® sú k dispozícii s výškou 200 až 500 mm a dĺžkou podľa potrebného rozpätia. Tieto spriahnuté nosníky možno používať na priame aj zaoblené tvary.

 

Postup objednávania a dodávania

Dodávka nosníkov DELTABEAM® Composite Beams vždy zahŕňa úplný konštrukčný servis – výpočty konštrukčného návrhu, konštrukčné nákresy nosníkov a pokyny na riešenie spojov – overí zákazník.

 

Kontaktujte Peikko

Kontaktujte nás vyplnením online formulára – Opýtajte sa Peikko, prípadne kontaktujte naše obchodné alebo technické oddelenie.

Opýtajte sa Peikko
Predaj
Technická podpora
Please enter a message
Peikko pobočky